Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 106/08 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za pomieszczenia gospodarcze i inwentarskie.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 106/08

Wójta Gminy Kobylanka


z dnia 31 października 2008r.

w sprawie określenia stawek czynszu najmu za pomieszczenia gospodarcze i inwentarskie.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2002r. Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, 2004r.Nr 116 poz.1203; z 2002r. Nr 214 poz.1806; z 2005r. Dz.U. Nr Nr 172, poz.1441; z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz.128; z 2005r.Dz.U. Nr175, poz.1457; z 2006r. Dz.U. Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218) - zarządzam co następuje:

§ 1. Od dnia 1 listopada 2008r. w umowie najmu powinno się proponować stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni pomieszczenia gospodarczego i inwentarskiego w wysokości

1,00 zł miesięcznie.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008r. .

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
06 lis 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 lis 2008, godz. 13:09

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 lis 2008, godz. 13:10