Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 72/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 31/01 Zarządu Gminy w Kobylance z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy Kobylanka.


ZARZĄDZENIE Nr 72/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 17 lipca 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 31/01 Zarządu Gminy w Kobylance z dnia 31 grudnia 2001r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, z 2008r. Dz.U. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Dz.U. Nr 52, poz.420)/

§ 1. W uchwale nr 31/01 Zarządu Gminy w Kobylance z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy Kobylanka dodaje się

§1b w brzmieniu:

„ Dla umów dzierżaw zawieranych do trzech miesięcy na działalność polegającą prowadzeniu toru crossowego na ustala się miesięczna stawkę czynszu w wysokości 0,02 zł za 1 m2.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
20 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 lip 2009, godz. 13:05

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 lip 2009, godz. 13:05