Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 9/2007 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

ZARZĄDZENIE NR 9/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 6 lutego 2007 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832) z a r z ą d z a s i ę , co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kobylanka na 2007 rok, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:19

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:19