Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 79/2009 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Kobylance


Zarządzenie Nr 79/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Kobylance

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz.420), art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Kobylance, w następujących wysokościach brutto:

1) za miejsce pod grób zmarłego w wieku do 6 lat (dł. 1,2 m, szer. 0,6 m) 75,00 zł

2) za miejsce pod grób zwykły pojedynczy (dł. 2,0 m, szer. 1,0 m) 125,00 zł

3) za miejsce po grób murowany pojedynczy (dł. 2,3 m, szer. 1,3 m) 150,00 zł

4) za miejsce pod grób zwykły rodzinny (dł. 2,3 m, szer. 2,6 m) 230,00 zł

5) za miejsce pod grób murowany rodzinny (dł. 2,3 m, szer. 3,0 m) 450,00 zł

6) za każde dochowanie urny do istniejących grobów zwykłych, murowanych 50,00 zł

§2

  1. Opłaty za korzystanie z cmentarza pobierane będą przez Urząd Gminy w Kobylance.

  2. Opłaty zawierają kwotę według obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

§ 3

Uchyla się Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 12:22