Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 2/2007 w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 2/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2007

Na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan kontroli na rok 2007, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej KaszubskiPLAN KONTROLI NA ROK 2007

Numer Temat Podmiot kontrolowany Rodzaj kontroli Przybliżony termin kontroli Kontrolowany okres
1 Gospodarka finansowa samorządowej instytucji kultury w roku 2006 Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance kompleksowa II kwartał 07 2006
2 Kontrola realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wybranych zasiłków z pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance problemowa II kwartał 07 2006
3 Kontrola realizacji wynagrodzeń pracowników oświaty Szkoła Podstawowa w Kobylance problemowa III kwartał 07 2006
4 Kontrola realizacji wynagrodzeń pracowników oświaty Zespół Szkół Publicznych w Reptowie problemowa III kwartał 07 2006
5 Kontrola realizacji wynagrodzeń pracowników oświaty Szkoła Podstawowa w Kunowie problemowa III kwartał 07 2006
6 Kontrola realizacji wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej Urząd Gminy w Kobylance problemowa III kwartał 07 2006

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:11

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:12