Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 122/09 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 122/09

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm., oraz §5 ust. 5 Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXIII/150/09 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kobylanka - zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam t listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2010 r., w przypadku posiadania w mieszkaniowym zasobie gminy Kobylanka wolnego lokalu mieszkalnego:

1. Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego:

1) Pan Paweł Kalisty i Pani Agnieszka Książek-Kalisty

2. Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego:

1) Pani Krystyna Dubrowska

2) Pan Andrzej Wolan

3) Pani Dorota Konrad

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kobylance.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
30 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
30 gru 2009, godz. 16:37

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
30 gru 2009, godz. 16:37