Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 121/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 121/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. Nr 76, poz.694 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324, Nr 229, poz.2276; z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz.2155; z 2005 r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252; z 2006 r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz.1540; z 2008 r. Nr 63, poz.393, Nr 144, poz.900, Nr 171, poz.1056 i Nr 214, poz.1343 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316) oraz art.17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666 i Nr 161, poz.1277), zarządza się co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 51/2006 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, wprowadza się następujące zmiany:

  1. W zakładowym planie kont - Dział 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 1.3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych ustalam, iż dla ujęcia wyniku finansowego w roku 2009, dowody księgowe dokumentujące obrót gospodarczy z datą wpływu do Urzędu Gminy Kobylanka po dniu 23.12.2009 r., zakwalifikowane zostaną jako obciążające koszty roku budżetowego 2010.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 16:48

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 16:49