Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 42/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok


ZARZĄDZENIE NR 42/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 20.325 zł:

  • w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20.325 zł, z tego w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 20.325 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)o kwotę 20.325 zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 20.325 zł:

  • w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20.325 zł, z tego w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 20.325 zł, w tym wydatki bieżące 20.325 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 23 kwietnia 2008 roku

Budżet Gminy Kobylanka Ogółem

0x08 graphic

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 23 kwietnia 2008 roku

  1. Układ wykonawczy jednostki budżetowej - Urząd Gminy w Kobylance

0x08 graphic


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 11:01

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 11:01