Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2010


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2010-01-08 08:19:10
Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie powołania Komendanta Straży Gminnej w Kobylance 2010-01-13 11:35:31
ZARZĄDZENIE NR 4/2010 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2010-07-02 08:18:00
ZARZĄDZENIE NR 5/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 08:19:11
ZARZĄDZENIE NR 8/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Wójta do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach działania 3.2.1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007 - 2013 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Kobylanka i Morzyczyn oraz sieci wodociągowej w miejscowości Reptowo Gmina Kobylanka" 2010-02-22 07:46:23
ZARZĄDZENIE NR 10/2010 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLII/284/10 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 08:20:13
ZARZĄDZENIE NR 11/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:21:25
ZARZĄDZENIE Nr 12/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych w obrębie Morzyczyn stanowiących własność gminy Kobylanka. 2010-02-08 13:31:50
ZARZĄDZENIE NR 13A/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:26:26
ZARZĄDZENIE NR 13/2010 w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2010 2010-07-02 08:22:44
ZARZĄDZENIE Nr 15/10 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2010-02-26 09:01:46
ZARZĄDZENIE NR 16/10 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2010-03-01 07:30:02
ZARZĄDZENIE NR 18 / 2010 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2010-03-17 11:25:22
ZARZĄDZENIE NR 19/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:27:58
ZARZĄDZENIE NR 21/2010 w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2010-04-02 08:58:28
ZARZĄDZENIE NR 22/2010 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIII/290/10 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 08:29:47
ZARZĄDZENIE NR 23/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:36:44
ZARZĄDZENIE NR 24/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:37:45
ZARZĄDZENIE NR 25/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:38:30
ZARZĄDZENIE NR 26/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:39:15
ZARZĄDZENIE NR 27/2010 w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/289/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 08:40:12
ZARZĄDZENIE NR 29/2010 w sprawie przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Gminy Kobylanka wydanie B 2011-01-24 13:26:47
ZARZĄDZENIE NR 31/2010 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIV/296/10 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 08:40:53
ZARZĄDZENIE Nr 33 /2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Reptowo, stanowiącej własność gminy Kobylanka. 2010-05-07 11:14:36
Zarządzenie Nr 34/10 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kobylanka 2010-05-19 15:05:31
ZARZĄDZENIE NR 35/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:42:01
ZARZĄDZENIE NR 32/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:41:30
Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej ,"sztuczna trawa" w miejscowości Kunowo, gmina Kobylanka" 2010-05-17 12:08:13
Zarządzenie Nr 37/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Nawierzchni Utwardzonych I Modernizacja Dróg Na Terenie Gminy Kobylanka Wraz Z Finansowaniem Inwestycji Przez Okres 10 lat 2010-05-21 08:20:41
ZARZĄDZENIE NR 39/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:48:35
ZARZĄDZENIE NR 40/2010 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-05-24 16:52:44
ZARZĄDZENIE NR 41/2010 w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej: zwierząt, zniszczonych - z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej - produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu 2010-05-31 13:37:39
ZARZĄDZENIE NR 42/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:49:11
ZARZĄDZENIE NR 43/2010 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLV/307/10 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 08:49:52
ZARZĄDZENIE NR 44 / 2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Magdaleny Bęś zatrudionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2010-06-10 11:12:06
ZARZĄDZENIE NR 44a/2010 w sprawie powołania Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-09 13:48:02
Zarządzenie Nr 45/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-18 08:03:22
ZARZĄDZENIE NR 46/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:50:45
Zarządzenie Nr 47/2010  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2010-06-22 15:51:50
Zarządzenie Nr 48 / 2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2010-07-07 09:55:06
Zarządzenie Nr 49 / 2010 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach. 2010-07-07 09:54:15
ZARZĄDZENIE Nr 50/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2010-06-28 14:50:36
ZARZĄDZENIE NR 51/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:51:22
ZARZĄDZENIE NR 52 / 2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2010-07-07 09:48:53
ZARZĄDZENIE NR 53/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2010-07-02 08:52:37
ZARZĄDZENIE NR 54/2010 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/309/10 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 08:53:15
ZARZĄDZENIE NR 55/2010 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/310/10 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 08:52:03
Zarządzenie Nr 57/A/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej ,"sztuczna trawa" w miejscowości Kunowo, gmina Kobylanka 2010-07-14 13:33:14
ZARZĄDZENIE Nr 58/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Reptowo stanowiącej własność gminy Kobylanka. 2010-07-16 08:18:02
Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie Nawierzchni Utwardzonych I Modernizacja Dróg Na Terenie Gminy Kobylanka Wraz Z Finansowaniem Inwestycji Przez Okres 10 lat 2010-07-19 14:32:46
Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej "sztuczna trawa? w miejscowości Kunowo, gmina Kobylanka 2010-08-15 13:20:53
ZARZĄDZENIE Nr 64/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2010-08-16 13:54:38
Zarządzenie Nr 65 /2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie. 2010-08-25 15:21:36
ZARZĄDZENIE Nr 66/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Zieleniewo stanowiących własność gminy Kobylanka. 2010-08-27 10:05:45
ZARZĄDZENIE Nr 69/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2010-09-10 07:52:11
ZARZĄDZENIE Nr 74/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kobylanka, stanowiących własność gminy Kobylanka. 2010-09-24 07:29:28
ZARZĄDZENIE Nr 86/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2010-11-08 11:38:37
Zarządzenie 91/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-08 13:14:55
ZARZĄDZENIE Nr 92/2010 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2011- 2013 w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2010-12-10 11:11:44
Zarządzenie Nr 94/2010 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2011-04-18 08:49:45
Zarządzenie nr 101/2010 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. 2010-12-22 09:08:19
Zarządzenie Nr 102/2010 w sprawie powołania Komendanta Straży Gminnej w Kobylance. 2011-02-09 12:02:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
08 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
08 sty 2010, godz. 08:10

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
08 sty 2010, godz. 08:10