Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 7/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego

Zarządzenie Nr 7/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 29 stycznia 2007r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Wykonanie przebudowy budynku Urzędu Gminy w Kobylance wraz z finansowaniem wykonanych robót przez okres do 10 lat

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 )

zarządza się co następuje :

§ 1.

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

 • Przewodniczący : Pani Jolanta Kazberuk
 • sekretarz komisji : Anna Pater
 • członkowie : Ryszard Dąbrowski, Zbigniew Sroczyk

§ 2.

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

 • ogłoszenie o przetargu ograniczonym,
 • zaproszenie do składania ofert,
 • specyfikację istotnych warunków zamówienia,
 • druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§ 3.

 1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało:
  • ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ustalenie listy firm, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
  • zawiadomienie wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach pierwszego etapu,
  • wybór firm, które otrzymały największe ilości punktów za udział w etapie kwalifikacyjnym i zaproszenie ich do składania ofert,
  • przesłanie zaproszenia wraz ze SIWZ do wybranych wykonawców,
  • ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
  • rozpatrywanie ofert niepodlegających odrzuceniu i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 )

§ 4.

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
 2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.
 3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6.

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. ......................................

§ 7.

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach .

§ 8.

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:18

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:18