Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na "Poprawę jakości i efektywności oświetlenia w Gminie Kobylanka"


Zarządzenie Nr 31/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 23 marca 2009r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na :

Poprawę jakości i efektywności oświetlenia w Gminie Kobylanka

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 164 z dnia 21.08.2006r poz. 1163 )

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : p. Tadeusz Lubert

sekretarz komisji : p. Beata Domaradzka

członkowie : p. Zbigniew Sroczyk

§ 2

Komisja przetargowa zostaje powołana do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą w trybie art.67 ust.1 pkt.1 lit.a - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zamówienie dotyczy rozszerzenia oświetlenia drogowego polegające na umieszczeniu na już istniejących slupach dodatkowych opraw oświetleniowych w miejscach wskazanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości w Gminie Kobylanka.

§ 3

  1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

  1. Przygotowanie zaproszenia do negocjacji wraz ze wzorem umowy,

  2. Ocena oferty

  3. Przeprowadzenie negocjacji,

  4. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg. druków ZP

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2008Wójta Gminy Kobylanka z dn.10 stycznia 2008r.

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Beata Domaradzka.

§ 7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach .

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kobylanka, dn. 23.03.2009r 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
27 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
27 maj 2009, godz. 09:32

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
27 maj 2009, godz. 09:33