Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2018-01-16 09:17:51
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-01-24 11:45:50
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2018-01-16 09:22:37
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych 2018-01-16 09:24:06
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-01-24 11:47:19
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-01-24 11:48:10
ZARZĄDZENIE NR 7 /2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance 2018-02-06 07:32:05
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie? 2018-02-06 07:33:04
ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ul. Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie? 2018-02-06 07:33:55
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-02-06 12:46:55
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-02-06 12:48:30
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-02-15 09:37:57
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka 2018-02-12 07:29:51
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2018-02-12 07:31:07
ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2018-02-06 12:49:20
ZARZĄDZENIE NR 16 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie kontroli zarządczej w 2018 r. 2018-02-12 07:32:56
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zmienionego zarządzeniem Nr 13/2014 2018-02-27 08:35:21
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-02-27 08:37:36
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-02-27 08:39:37
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-02-27 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury 2018-02-27 08:41:47
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XL/281/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-03-12 14:35:04
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-08 14:49:35
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" 2018-03-12 14:33:37
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-19 13:16:20
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo Gmina Kobylanka" 2018-03-12 14:36:30
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2018-03-12 14:37:55
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-03 07:41:08
ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I" 2018-04-05 11:53:30
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2018-04-05 11:55:16
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2018-04-05 11:56:06
ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" 2018-04-05 11:57:34
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-13 12:07:32
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLI/286/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-04-13 12:09:15
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-18 13:28:28
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-04-06 09:40:30
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2018-04-05 12:01:25
ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2018-04-05 12:02:08
ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2018-04-05 12:02:39
ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance 2018-04-18 14:18:50
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-25 15:38:50
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-04-18 14:20:11
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-04-18 14:21:01
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-04-18 14:21:45
ZARZĄDZENIE Nr 45 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2018-04-25 15:40:06
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-25 15:41:00
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLII/294/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-05-09 13:04:00
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-17 13:14:23
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance 2018-04-30 13:45:49
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola niepublicznego objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 2018-05-09 13:11:01
ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 maja 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2018-05-09 13:13:12
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-17 13:16:33
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2018-05-22 14:28:31
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-22 14:29:27
ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I" 2018-05-17 13:17:53
ZARZĄDZENIE NR 56 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej 2018-05-17 13:19:07
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-07 10:44:51
ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo" 2018-05-28 14:42:16
ZARZĄDZENIE 59/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2018 r. 2018-05-28 14:47:45
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-06-07 10:46:24
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-26 12:42:16
ZARZĄDZENIE Nr 62/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2018-06-11 13:43:31
ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance. 2018-06-07 10:47:40
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2018-06-11 13:44:22
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-26 12:44:11
ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2018-07-02 14:03:05
ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2018-07-02 14:04:12
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2018-07-02 14:04:59
ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2018-07-02 14:05:49
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-08-20 08:42:56
ZARZĄDZENIE NR 73 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" 2018-08-20 08:44:21
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" 2018-08-20 08:45:30
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-08-20 08:48:32
ZARZĄDZENIE Nr 76 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-08-20 08:50:02
ZARZĄDZENIE NR 77 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Katarzyny Jaskulskiej zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-08-20 08:52:32
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-08-20 08:54:12
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-08-28 12:14:47
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w 2018 roku 2018-08-20 08:57:08
ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo dz. nr 221/4" 2018-08-20 08:58:19
ZARZĄDZENIE Nr 82/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2018-08-28 12:16:10
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/328/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-08-28 12:18:20
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-26 14:45:53
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii N17 oraz O17 2018-09-26 14:47:26
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie tymczasowej zmiany miejsca realizacji zadań statutowych Szkoły Podstawowej w Kobylance do czasu zakończenia rozbudowy placówki w pomieszczeniach w budynku Szkoły Podstawowej w Reptowie 2018-09-26 14:48:39
ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2018-08-31 11:14:09
ZARZĄDZENIE Nr 88 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2018-09-06 10:43:44
ZARZĄDZENIE NR 89/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-26 14:50:20
ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2018-09-26 14:51:20
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-26 14:53:27
ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej" 2018-10-31 13:55:55
ZARZĄDZENIE Nr 93/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka" 2018-10-31 13:58:22
ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 2018-10-31 13:59:53
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły 2018-10-31 14:01:38
ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-10-31 14:03:05
ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa węzła cieplnego wraz modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie" - Etap I. 2018-10-31 14:19:08
ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka" 2018-10-31 14:20:41
ZARZĄDZENIE NR 99/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVII/333/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-10-31 14:22:19
ZARZĄDZENIE NR 100/ 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej. 2018-10-31 14:23:42
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-10-31 14:24:55
ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 02 października 2018 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2018-10-31 14:45:13
ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 02 października 2018 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2018-10-03 14:10:13
ZARZĄDZENIE Nr 103 /2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 października 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2018-10-31 14:45:57
ZARZĄDZENIE Nr 103 /2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 października 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2018-10-03 14:11:03
ZARZĄDZENIE NR 104 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 02 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej. 2018-10-31 14:46:42
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-10-31 14:47:27
ZARZĄDZENIE Nr 106/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka" 2018-10-31 14:48:36
ZARZĄDZENIE NR 107/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-10-31 14:49:12
ZARZĄDZENIE Nr 108 /2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 października 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2018-10-18 13:27:46
ZARZĄDZENIE NR 109 /18 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 94/ 2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2018-10-31 14:50:20
ZARZĄDZENIE NR 110/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVIII/341/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-12-21 13:04:48
ZARZĄDZENIE NR 111/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-21 13:06:48
ZARZĄDZENIE NR 112/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-21 13:07:52
ZARZĄDZENIE NR 113/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-12-21 13:09:36
ZARZĄDZENIE NR 114 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr. 95/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 września 2018 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2018-12-21 13:10:14
ZARZĄDZENIE NR 115/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 11:44:50
ZARZĄDZENIE NR 116/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 09 listopada 2018 r. W sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych. 2018-12-24 11:46:20
ZARZĄDZENIE Nr 117/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie odwołania zastępcy wójta. 2018-12-24 11:47:04
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 11:49:24
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 listopada 2018r w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2018-12-24 11:50:09
ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługę społeczną pn. ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance?. 2018-12-24 11:51:02
ZARZĄDZENIE NR 121A/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr II/5/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-12-24 11:54:48
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-12-24 11:53:37
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 03 grudnia 2018 roku W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. 2018-12-24 11:55:47
ZARZĄDZENIE Nr 123 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych 2018-12-24 12:03:08
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy 2018-12-24 12:05:29
Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. 2019-01-02 11:23:10
ZARZĄDZENIE Nr 126/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków przez jednostki budżetowe gminy oraz terminów rozliczeń z budżetem Gminy Kobylanka 2018-12-24 12:06:06
ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 grudzień 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 ?Miedwie? w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka?. 2018-12-24 12:06:59
ZARZĄDZENIE NR 128/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia procedur i karty audytu wewnętrznego dla Gminy Kobylanka. 2019-01-02 11:29:23
ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kobylanka w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. 2019-01-02 11:30:00
ZARZĄDZENIE Nr 130/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-14 14:29:30
Zarządzenie nr 131/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 grudnia 2018r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej 2019-01-02 11:30:31
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance. 2019-01-14 14:31:44
ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2019-01-14 14:32:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
16 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
16 sty 2018, godz. 09:15

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
16 sty 2018, godz. 09:15