Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 123/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2024-01-12 15:02:20
ZARZĄDZENIE NR 122/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-12 15:01:49
ZARZĄDZENIE NR 121/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-12 15:00:56
ZARZĄDZENIE Nr 120/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w sobotę w 2024 roku 2024-01-12 14:45:29
ZARZĄDZENIE Nr 119/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ZAKUP NISKOEMISYJNEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO ORAZ BUDOWA STACJI ŁADOWANIA”. 2024-01-12 14:45:02
ZARZĄDZENIE Nr 118 /2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kobylance 2024-01-12 14:44:38
ZARZĄDZENIE Nr 117 /2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 2024-01-12 14:43:35
ZARZĄDZENIE NR 116/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-12 14:43:12
ZARZĄDZENIE Nr 115/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Kobylanka. 2024-01-12 14:42:19
ZARZĄDZENIE NR 114/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w 2024 roku 2023-12-15 13:21:47
ZARZĄDZENIE Nr 113/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 listopada 2023 roku, zmieniającego Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2023 roku. 2023-12-15 11:42:28
Zarządzenie Nr 112/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej 2023-12-15 13:18:57
ZARZĄDZENIE NR 111/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka z zakresu zdrowia publicznego. 2023-12-11 19:19:50
ZARZĄDZENIE Nr 110/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2023-12-07 11:53:48
ZARZĄDZENIE NR 109/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-15 11:41:56
ZARZĄDZENIE NR 108/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-15 11:40:36
ZARZĄDZENIE NR 107/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-15 11:39:48
ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2023-12-15 11:45:00
ZARZĄDZENIE NR 105/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2023-12-15 11:44:30
ZARZĄDZENIE NR 104/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-15 11:37:40
ZARZĄDZENIE NR 103/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Kobylance ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-12-15 11:36:41
ZARZĄDZENIE NR 102/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Kobylance ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-12-15 11:35:55
ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie”. 2023-11-17 12:57:14
ZARZĄDZENIE Nr 100/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kobylanka i jej jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. ” . 2023-11-17 12:56:46
ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2023 roku. 2023-11-17 12:56:11
ZARZĄDZENIE Nr 98/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratorów skrzynki doręczeń 2023-11-17 12:55:40
ZARZĄDZENIE Nr 97/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego 2023-11-17 12:55:05
ZARZĄDZENIE NR 96/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-11-17 12:54:24
ZARZĄDZENIE Nr 95/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Kobylanka w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonego 2023-11-17 12:53:11
ZARZĄDZENIE NR 94/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestora. 2023-11-17 12:51:38
ZARZĄDZENIE NR 93/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-11-17 12:50:59
ZARZĄDZENIE 92/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 października 2023 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2023-11-17 12:49:55
ZARZĄDZENIE NR 91/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2023-11-17 12:49:05
ZARZĄDZENIE Nr 90/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w gminie Kobylanka: ul. Polna w Zieleniewie, ul. Wilcza w Niedźwiedziu” . 2023-10-27 11:27:53
ZARZĄDZENIE NR 89/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-27 11:27:22
ZARZĄDZENIE NR 88/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-27 11:26:33
ZARZĄDZENIE Nr 87/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka”. 2023-10-27 11:25:37
ZARZĄDZENIE NR 86/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-19 14:00:32
Zarządzenie Nr 85/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2023-10-19 13:59:00
Zarządzenie Nr 84/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej 2023-10-19 13:58:34
ZARZĄDZENIE NR 83/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-19 13:57:59
ZARZĄDZENIE Nr 82/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka w latach 2024-2025” . 2023-10-19 13:56:34
ZARZĄDZENIE NR 81/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-19 13:55:53
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Kobylance do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-19 13:53:21
ZARZĄDZENIE NR 79/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 września 2023 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2023-09-28 14:30:03
Zarządzenie Nr 77/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Kobylanka do ochrony lokali wyborczych w Gminie Kobylanka w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 2023-09-28 14:29:35
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2023-09-28 14:28:25
ZARZĄDZENIE NR 75/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-28 14:26:36
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 września 2023 r. W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kobylanka do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców i sporządzenie spisów wyborców do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Referendum Ogólnokrajowego. 2023-09-08 13:45:42
Zarządzenie Nr 73/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-08 13:45:10
ZARZĄDZENIE NR 72/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-08 13:44:36
ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie”. 2023-09-08 13:43:42
Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 sierpnia 2023 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Kobylanka 2023-09-28 14:22:02
ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-31 14:00:04
ZARZĄDZENIE NR 68/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-31 13:58:30
ZARZĄDZENIE NR 67/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Małgorzaty Chmary zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2023-08-31 13:57:15
ZARZĄDZENIE Nr 66/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kobylanka oraz na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka.” 2023-08-31 13:56:32
ZARZĄDZENIE Nr 65/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka”. 2023-08-31 13:55:50
ZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Kunowie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-11 14:25:51
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2023-08-11 14:25:06
ZARZĄDZENIE NR 62/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-11 14:22:38
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych zewnętrznych przychodzących i wychodzących w Urzędzie Gminy Kobylanka 2023-08-03 14:41:37
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-03 14:41:05
Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich 2023-07-12 14:23:39
ZARZĄDZENIE Nr 58/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2023-07-06 14:00:05
ZARZĄDZENIE Nr 57/2023 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2023-07-06 13:58:32
ZARZĄDZENIE Nr 56/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2023-07-06 13:57:11
ZARZĄDZENIE Nr 55/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03.07.2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka. 2023-07-12 14:22:51
ZARZĄDZENIE NR 54/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-12 14:21:57
ZARZĄDZENIE NR 53/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-06-20 14:09:03
ZARZĄDZENIE NR 52/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-06-13 12:37:51
ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2023-05-31 08:48:02
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-06-02 14:22:52
ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2023-05-31 14:20:41
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2023-05-31 14:20:08
ZARZĄDZENIE NR 47/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza zawierającego informację o przyjęciu do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie bioodpadów 2023-05-31 09:56:22
ZARZĄDZENIE NR 45A/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-05-31 10:06:04
Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 maja 2023r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2023-05-31 10:07:21
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-05-16 13:41:15
ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Kobylanka.” 2023-05-18 13:44:07
ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance - (artykuł stracił ważność) 2023-05-09 14:37:02
ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2023-05-09 11:05:46
ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2023-05-09 11:03:28
ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2023-05-09 10:58:29
ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2023-05-09 10:57:52
ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023-2032” 2023-05-12 12:45:11
ZARZĄDZENIE NR 37/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-05-15 15:18:44
ZARZĄDZENIE Nr 36/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji w celu komisyjnego otwarcia nieużytkowanego obiektu na działce 232/104 obr.Zieleniewo 2023-05-09 14:06:36
ZARZĄDZENIE 35/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2023-04-24 13:10:54
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2023-04-24 13:10:20
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2023 2023-04-20 14:42:55
ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2023 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance 2023-04-20 14:42:15
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-04-20 14:41:35
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Szczecińskiej i Bolesława Chrobrego w Kobylance. 2023-04-07 13:04:13
ZARZĄDZENIE Nr 29/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance im. Józefa Mozolewskiego 2023-04-05 12:45:43
ZARZĄDZENIE NR 28A/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-04-13 13:29:02
ZARZĄDZENIE Nr 28/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21.03.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka. 2023-04-05 12:40:13
ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2023-04-05 12:39:36
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-22 14:32:50
ZARZĄDZENIE NR 25/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Kobylanka w roku 2023 2023-04-05 12:46:48
ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka”. 2023-03-14 15:08:41
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-09 14:34:54
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w Urzędzie Gminy Kobylanka 2023-03-08 14:30:18
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-02-27 15:50:32
ZARZĄDZENIE Nr 20/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reptowo" w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2023-02-15 14:37:02
Zarządzenie Nr 19/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023-03-08 14:29:17
Zarządzenie Nr 18/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-02-20 15:14:52
Zarządzenie Nr 17/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-02-20 15:14:09
Zarządzenie Nr 16/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2023-02-15 14:36:28
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-02-27 15:45:03
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2023-02-15 14:29:03
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza zawierającego informację o przyjęciu do Gminnego Punktu Zbiórki odpadów w Morzyczynie odpadów, dla których wprowadzono limity 2023-02-10 13:08:47
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie "Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów" 2023-02-10 13:08:12
ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2023-01-30 14:52:59
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2023-02-15 14:28:22
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-02-08 14:13:27
ZARZĄDZENIE Nr 8/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Nr 34/2022 z 21 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance 2023-02-20 15:01:37
ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2023-01-31 13:35:23
ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie planu kontroli w 2023 roku oraz w I kwartale roku 2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych 2023-01-31 13:34:21
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy Kobylanka. 2023-02-03 13:32:39
ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2023 roku 2023-01-20 12:05:16
Zarządzenie Nr 3/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 2023-01-20 12:04:09
ZARZADZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-01-13 14:18:12
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-01-20 11:43:01

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
13 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
13 sty 2023, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
13 sty 2023, godz. 14:17