Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-01-17 11:34:57
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego 2022-01-17 11:35:32
ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy ? Prawo ochrony środowiska 2022-01-17 11:36:12
Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: ,,Zakup autobusu szkolnego" 2022-01-20 12:34:44
Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola niepublicznego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 2022-01-20 12:37:40
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 2022-01-18 14:26:38
Zarza?dzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 stycznia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci gminnych przeznaczonych do dzierz?awy 2022-01-18 14:28:54
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2022-01-20 13:23:31
ZARZĄDZENIE Nr 9/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2022-01-20 13:17:04
ZARZADZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-01-21 14:28:43
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2022-01-24 15:54:27
ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Kobylanka dla bezpośredniej obsługi interesantów 2022-01-25 13:13:27
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-02-16 14:22:26
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2022-02-16 14:23:28
ZARZĄDZENIE 15/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2022 r. 2022-02-01 14:24:15
ZARZĄDZENIE Nr 16/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 2 lutego 2022 r. Zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka. 2022-02-17 09:08:36
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kobylanka. 2022-02-16 14:24:25
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ?Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów? 2022-02-22 14:02:29
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22.02.2022r. w sprawie wprowadzenia instrukcji prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczenia projektu pn. "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 2022-03-04 10:00:39
ZARZĄDZENIE NR 20/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-08 10:04:43
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-08 10:08:07
ZARZĄDZENIE Nr 22/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022-03-03 14:20:43
ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami" 2022-03-03 14:19:43
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Kobylanka w roku 2022 2022-03-16 10:11:56
ZARZĄDZENIE Nr 25/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Kobylanka" 2022-03-07 13:46:21
ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" 2022-03-07 13:46:56
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-16 10:12:30
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 07.03.2022r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w 2022 roku 2022-03-08 10:10:12
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2022-03-17 14:47:27
Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Kobylanka 2022-03-29 11:57:03
ZARZĄDZENIE Nr 31 /2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie powołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej 2022-03-29 11:57:52
ZARZĄDZENIE Nr 32/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i kart SIM przeznaczonych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kobylanka. 2022-03-29 11:58:26
Zarządzenie Nr 33/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-29 11:59:18
ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance 2022-03-29 12:00:22
ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich 2022-03-29 12:01:09
ZARZĄDZENIE Nr 36/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-29 12:01:54
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie 2022-03-29 12:02:35
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-03-31 15:01:25
ZARZĄDZENIE Nr 39/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka 2022-04-05 14:48:44
ZARZĄDZENIE NR 40/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-20 14:05:57
ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2022-04-08 14:53:46
ZARZĄDZENIE Nr 42/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2022-04-04 12:41:20
ZARZĄDZENIE Nr 43/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 71/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2022-04-08 14:53:09
ZARZĄDZENIE Nr 44/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022-04-08 14:54:12
ZARZĄDZENIE NR 45/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2022-04-20 14:06:58
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-20 14:07:45
ZARZĄDZENIE Nr 47/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2022-05-06 14:13:06
ZARZĄDZENIE NR 48/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-06 14:15:40
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-09 15:33:50
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2022-05-06 14:17:50
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2022-05-09 15:34:48
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2022 2022-05-09 15:36:16
ZARZĄDZENIE 52/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2022-05-12 09:48:26
ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2022-05-04 08:19:32
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola niepublicznego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 2022-05-12 09:49:10
ZARZĄDZENIE NR 56/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 2022-05-09 15:38:45
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-13 15:04:04
ZARZĄDZENIE NR 58a/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 maja 2022 W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2022-06-09 14:07:18
ZARZĄDZENIE NR 58/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2022-05-30 12:15:52
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2022-05-13 15:04:52
ZARZĄDZENIE Nr 60/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z terenu rekreacyjnego z możliwością noclegu przy plaży w Zieleniewie działka 232/98 2022-05-19 14:51:35
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 450002Z na odcinku Reptowo - Morzyczyn w gminie Kobylanka 2022-05-24 13:48:37
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-07 14:31:03
ZARZĄDZENIE Nr 63/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2022-05-31 09:28:07
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-15 11:32:56
Zarządzenie Nr 65/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Kobylanka zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka 2022-06-22 10:33:02
ZARZĄDZENIE Nr 66/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR? 2022-06-15 14:10:30
ZARZĄDZENIE Nr 67/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństem informacji w Urzędzie Gminy Kobylanka 2022-06-15 14:14:23
ZARZĄDZENIE Nr 68/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Kobylanka" 2022-06-22 10:46:19
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2022-06-22 10:33:55
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21.06.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z opróżnianiem aparatów wrzutowych toalet wraz z odprowadzaniem bilonu do banku 2022-06-22 14:35:16
ZARZĄDZENIE Nr 71/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka 2022-06-23 14:21:41
ZARZĄDZENIE NR 72/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24.06.2022r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz gminnych jednostkach organizacyjnych procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem 2022-06-24 14:52:51
ZARZĄDZENIE NR 73/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-07-14 08:57:28
ZARZĄDZENIE NR 74/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2022-07-20 15:05:45
ZARZĄDZENIE Nr 75/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kobylanka oraz na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka.? 2022-07-14 08:58:24
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pn.: "Kreatywny recykling - Daj drugie życie odpadom" 2022-07-11 15:11:10
ZARZĄDZENIE Nr 77/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Przebudowa drogi ? budowa chodnika w Motańcu? 2022-07-14 08:59:46
ZARZĄDZENIE Nr 78/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie" w formule zaprojektuj i wybuduj. 2022-08-04 14:48:11
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-07-22 14:42:10
ZARZĄDZENIE Nr 80/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2022 roku Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2022-07-28 11:59:51
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-07-28 11:58:48
ZARZĄDZENIE Nr 82/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Nr 34/2022 z 21 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance 2022-08-12 14:09:17
ZARZĄDZENIE Nr 83/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami wodno-kanalizacyjnymi w ul. Cichej w Zieleniewie". 2022-08-08 15:43:27
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-08-08 15:44:37
ZARZĄDZENIE nr 85/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kobylanka 2022-08-04 14:58:14
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-08-12 14:11:17
Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-12 14:11:57
ZARZĄDZENIE NR 88/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-08-24 07:48:07
Zarządzenie Nr 89/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA?z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ?wypłaty dodatku węglowego. 2022-08-30 14:26:41
Zarządzenie Nr 90/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 2022-08-30 14:27:45
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2022-08-30 14:28:25
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-09 14:26:38
ZARZĄDZENIE NR 93/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2022-09-09 14:27:05
ZARZĄDZENIE NR 94/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 września 2022r. w sprawie wprowadzenia instrukcji prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczenia projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź" 2022-09-15 14:49:11
ZARZĄDZENIE NR 95/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 08 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2022-09-15 14:49:44
ZARZĄDZENIE NR 96/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-22 14:10:03
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-22 14:10:49
ZARZĄDZENIE Nr 98 /2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kobylanka Nr 90/2022 z 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-09-27 14:50:46
ZARZĄDZENIE Nr 99/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kobylanka Nr 89/2022 z 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-09-27 14:51:19
Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ?wypłaty dodatku węglowego 2022-09-27 14:51:59
Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 2022-09-27 14:52:25
Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-09-27 14:52:53
ZARZĄDZENIE Nr 103/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 2022-10-05 13:26:03
ZARZĄDZENIE Nr 104/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA?z dnia 22 września 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ?wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 2022-10-05 13:26:42
ZARZĄDZENIE Nr 105/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA?z dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ?wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 2022-10-05 13:28:28
ZARZĄDZENIE Nr 106/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA?z dnia 22 września 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty ?dodatku dla gospodarstw domowych. 2022-10-05 13:29:05
ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA?z dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ?wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 2022-10-05 13:29:30
ZARZĄDZENIE Nr 108/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka". 2022-10-05 13:30:02
ZARZĄDZENIE Nr 109/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie ? gmina Kobylanka?. 2022-10-06 12:46:14
ZARZĄDZENIE NR 110/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-05 13:31:33
ZARZĄDZENIE Nr 111/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 września 2022 roku w sprawie odwołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej 2022-10-05 13:32:12
ZARZĄDZENIE Nr 112/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka w 2023 roku". 2022-10-19 12:10:28
ZARZĄDZENIE NR 113/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 07 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-19 12:12:07
ZARZĄDZENIE Nr 114/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 07 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Przebudowa drogi-budowa chodnika w Motańcu?. 2022-10-19 12:12:43
ZARZĄDZENIE Nr 115/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 07 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie ? w gminie Kobylanka?. 2022-10-19 12:13:11
ZARZĄDZENIE Nr 116/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych. 2022-10-19 12:13:46
ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Gminy Kobylanka w roku 2022. 2022-10-19 12:14:18
ZARZĄDZENIE NR 118/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 października 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola publicznego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2022-10-25 14:12:56
ZARZĄDZENIE NR 119/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-25 14:14:06
ZARZĄDZENIE Nr 120/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2022-11-10 14:11:00
ZARZĄDZENIE Nr 121/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w Cisewie w formule - zaprojektuj i wybuduj". 2022-11-07 15:16:45
ZARZĄDZENIE NR 122/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-11-10 14:15:56
ZARZĄDZENIE NR 123/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-11-10 14:17:04
ZARZĄDZENIE 124/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 października 2022 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2022-11-07 15:17:26
ZARZĄDZENIE Nr 125/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2022-11-07 15:17:58
ZARZĄDZENIE Nr 126/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2022-11-07 15:18:34
ZARZĄDZENIE Nr 127/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2022-11-10 14:18:58
ZARZĄDZENIE Nr 128/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR? 2022-12-08 10:26:48
ZARZĄDZENIE Nr 129/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zieleniewo? 2022-11-18 15:10:54
ZARZĄDZENIE NR 130/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-12-05 14:32:40
ZARZĄDZENIE Nr 131/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2022-12-01 13:32:34
ZARZĄDZENIE NR 132/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-12-13 12:42:39
Zarządzenie Nr 133/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 grudnia 2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-21 13:56:12
ZARZĄDZENIE Nr 134/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługę społeczną pn. ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance?. 2022-12-21 13:57:00
ZARZĄDZENIE NR 135/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w 2023 roku 2022-12-14 14:58:54
ZARZĄDZENIE NR 136/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad oszczędności energii w budynku stanowiącym siedzibę Urzędu Gminy Kobylanka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka i instytucjach kultury 2022-12-20 10:41:21
ZARZĄDZENIE NR 137/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2023-01-12 14:45:39
ZARZĄDZENIE NR 138/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2023-01-12 14:46:51
Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka na 2023 r. 2023-01-12 14:47:47
ZARZĄDZENIE NR 140/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kobylanka oraz ustalenia zasad rozliczania paliwa 2023-01-12 14:49:16
Zarządzenie Nr 141/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023r. 2023-01-12 14:50:08
Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Kobylance na 2023 r. 2023-01-12 14:50:51
ZARZĄDZENIE NR 143/2022 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2023-01-20 12:11:38
ZARZĄDZENIE NR 144/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 2023-01-20 12:12:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
17 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
17 sty 2022, godz. 11:33

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:33