Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 70/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka.

ZARZĄDZENIE   Nr 70/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 17 lipca 2009r.

 

 

 

 

w sprawie wykazania  nieruchomości   przeznaczonych do  dzierżawy  stanowiących własność Gminy Kobylanka.

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami) /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz.420 / i art. 35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,  poz. 708, Nr 220, poz.1601,  z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335, nr 42,poz.340/ – zarządzam co  następuje:

 

 

§1. Przeznacza się do dzierżawy  nieruchomości położone na terenie Gminy Kobylanka wykazane w załączniku nr 1 i nr 2  do niniejszego zarządzenia.         

 

 

§2. Wykaz, o którym mowa w §1  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                 w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na łamach „Gazety Wyborczej”.

 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Kobylanka

 

                                                                                                       Andrzej Kaszubski

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                                  Nr 70/2009 Wójta Gminy  Kobylanka

                                                                                                                  z dnia 17 lipca 2009r.

 

 

                                                                 W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Lp.

      Obręb

Nr

działki

 

   Nr

   Kw.

Pow.

w ha

Rodzaj

i symbol

użytku w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie                    i sposób zagospodarowania

Stawka czynszu

1.

Morzyczyn

149/2

brak

0,0015

  dr-0,0015

działka

gruntu

polepszenie warunków zagospodarowania

0,20 zł /m2

2.

Morzyczyn

1485/3

98667

0,1139

B-RVI-0,1139

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,20 zł /m2

3.

Kunowo

158

58796

0,12

    RV – 0,12

działka

       gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,10 zł /m2

4.

Niedźwiedź

   40

93599

5,79

RV – 2,59

ŁIV-2,43

PsV-0,77

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

5.

Niedźwiedź

24/2

93599

1,52

RV-1,52

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

6.

 

Niedźwiedź

24/1

93599

1,02

ŁVI-0,98

W-ŁVI-0,04

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

7.

Niedźwiedź

51

93599

2,67

RV-1,68

ŁIV-0,99

działka

       gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

8.

Reptowo

 

44/1

 

86497

0,50

RVI – 0,25

ŁIV – 0,25

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

 0,10 zł/m2  *

9.

Reptowo

45/1

86496

0,30

RVI-0,30

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

 0,10 zł/m2  *

10.

Reptowo

43/1

86499

1,08

ŁIV-1,08

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

11.

Reptowo

38/1

46743

0,30

RVI-0,16

ŁIV-0,14

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,10 zł /m2

12.

Reptowo

38/2

46743

3,33

RVI-0,91

ŁIV-2,42

działka

       gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

13.

Reptowo

40

46743

2,50

RVI-0,59

ŁIV-1,52

PsV-0,39

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

14.

Reptowo

416/2

46743

2,29

RV-1,59

PsIV-0,70

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

15.

Reptowo

20/3

46743

0,37

RV-0,37

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,10 zł /m2

16.

Reptowo

45/2

90790

0,94

RVI-0,05

ŁIV-0,89

działka

       gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,05 zł /m2

17.

Reptowo

33/1

46743

2,28

ŁIV-0,91

ŁV-0,10

PsVI-0,74

N-0,53

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

18.

Reptowo

149/3

86494

3,56

RVI-3,56

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

19.

Reptowo

20/1

46743

1,51

ŁIV-1,49

W-0,02

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

20.

Reptowo

25/2

86495

2,26

RV-0,30

RVI-0,70

ŁIV-1,26

działka

       gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

21.

Reptowo

26/2

86500

2,08

RVI-0,89

ŁIV-1,19

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

22.

Reptowo

188/3

79809

1,31

RVI-1,31

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

23.

Reptowo

32

46743

3,88

RVI-1,19

ŁIV-1,83

LsV-0,67

N-0,19

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

24.

Reptowo

35

45267

3,25

RVI-0,66

ŁIV-1,48

ŁV-1,11

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

 

*W przypadku wydzierżawienia gruntów o łącznej powierzchni powyżej 1 ha stawka czynszu będzie wynosiła 0,01 zł//m2

 

Czynsz za dzierżawę gruntów płatny będzie w dwóch ratach – pierwsza w terminie do                       30 czerwca każdego roku, druga w terminie do dnia 30 września każdego roku.

Ewentualne zmiany stawek czynszu mogą zostać dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 17  lipca 2009r. do dnia 6 sierpnia 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Załącznik nr 2 do Zarządzenia

                                                                                                                  Nr 70/2009 Wójta Gminy  Kobylanka

                                                                                                                  z dnia 17  lipca 2009r.

 

 

                                                                 W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Lp.

      Obręb

Nr

działki

 

   Nr

   Kw.

Pow.

w ha

Rodzaj

i symbol

użytku w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie                    i sposób zagospodarowania

Stawka czynszu

1.

Kobylanka

401

86471

0,0121

         RVI

działka

gruntu

 Działalność handlowa

2,50zł /m2

 

 

Czynsz za dzierżawę gruntów płatny będzie miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Ewentualne zmiany stawek czynszu mogą zostać dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 17  lipca 2009r. do dnia 6 sierpnia 2009r.

 

 

 

                                                                                             


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
20 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 lip 2009, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 lip 2009, godz. 13:09