Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 57/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo, gmina Kobylanka"


Zarządzenie nr 57/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 08 czerwca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo, gmina Kobylanka”

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U.2007. nr 223 poz. 1655)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący : p. Tadeusz Lubert

Sekretarz komisji: p. Beata Domaradzka

Członkowie: p. Zbigniew Sroczyk

§ 2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie w udzielenie zamówienia publicznego:

 1. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,

 2. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

 3. druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§ 3

Do zadań komisji przetargowej będzie należało:

 1. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

 2. rozpatrywanie ofert niepodlegających odrzuceniu i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 3. przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu odpowiedzi na protest,

 5. sporządzenie odpowiedniej dokumentacji według druków ZP.

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenian3 4/2008 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka.

§ 5

 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

 2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.

 3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Domaradzka Beata

§ 7

W koniecznych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych..

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 12:26