Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 31/2008 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka


ZARZĄDZENIE NR 31/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka

Na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152,Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 164, poz. 1365, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540), zarządza się, co następuje:

§1. 1. Zmienia się Zarządzenie Nr 83/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka, poprzez zmianę brzmienia Załącznika Nr 5 - Regulaminu kontroli wewnętrznej, w sposób następujący:

  1. w §19 dopisuje się pkt 4 i 5 o następującej treści:

4. Pracownicy upoważnieni do wykonywania określonych czynności kontrolnych, w zakresie prowadzonych przez siebie spraw, dokonują kontroli wydatków przeznaczonych na nie w budżecie Gminy Kobylanka, za pomocą karty kontroli wydatków.

5. W przypadku zaistnienia przesłanek ku wyczerpaniu lub nadwyżki limitu wydatków przeznaczonych na zadanie, podlegające kontroli pracownika, składa on wniosek o zmianę limitu na to zadanie.

2. Integralną częścią załącznika Nr 5 do zarządzenia 83/2006, stają się załącznik Nr 15 i załącznik Nr 16, ustalony w kształcie i brzmieniu według załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 10:55

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 10:55