Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 111 /2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka

ZARZĄDZENIE NR 111 /2009

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 9 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka

Na podstawie art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420) w związku z art.11 i art.12 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 223, poz.1458 ) - zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kobylanka w następującym składzie:

  1. Andrzej Kaszubski - przewodniczący komisji

  2. Jolanta Kazberuk - członek komisji,

  3. Tadeusz Lubert - członek komisji,

  4. Dorota Frąckiewicz - członek komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
10 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
10 lis 2009, godz. 16:28

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
10 lis 2009, godz. 16:29