Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej


ZARZĄDZENIE NR 37/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 4 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), zarządza się co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kobylanka na 2008 rok, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2. Traci moc zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 11:00

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 11:00