Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 118/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok


ZARZĄDZENIE NR 118/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666 i Nr 161, poz.1277) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 2.922 zł:

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę o kwotę 2.922 zł, z tego w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.012 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.012 zł oraz w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.910 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.910 zł.

§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 6.374 zł:

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę o kwotę 6.374 zł, z tego w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.374 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.374 zł.

§3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 9.922 zł:

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę o kwotę 2.922 zł, z tego w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.012 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.012 zł oraz w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.910 zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 1.910 zł.

§4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 6.374 zł:

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę o kwotę 6.374 zł, z tego w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.374 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6.374 zł.

§5. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
z118z (PDF, 80.65Kb) 2010-01-08 09:09:51 36
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
08 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
08 sty 2010, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
08 sty 2010, godz. 09:09