Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 32 / 2008 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2008 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 08 stycznia 2008r w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty


ZARZĄDZENIE Nr 32 / 2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 03 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2008 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 08 stycznia 2008r w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty.

Na podstawie art.1519 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 10 regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kobylance - z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Zmienia się zapis § 1 , Zarządzenia Nr 3/2008 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 08 stycznia 2008r w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty,który otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dzień wolny od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w wolną sobotę tj.:

  • 02 maja 2008 r. za dzień 03 maja 2008 r.,

  • 10 listopada 2008 r. za dzień 1 listopada 2008 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
04 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
04 sie 2008, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
04 sie 2008, godz. 09:37