Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 20/2008 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy w Kobylance


ZARZĄDZENIE NR 20/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy w Kobylance

     • Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), §5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 oraz z 2006 roku Nr 227, poz. 1661), a także §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 oraz z 2007 roku Nr 201, poz. 1462), zarządza się co następuje:

§1. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu, niebędącego własnością pracodawcy, na terenie kraju:

 1. dla podróży służbowych przy jednoczesnej obecności pracownika w miejscu pracy oraz dla jazd lokalnych:

 1. dla samochodu osobowego:

 • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

 • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł;

 1. dla motocykla - 0,2302 zł;

 2. dla motoroweru - 0,1382 zł.

 1. dla podróży służbowych w przypadku całodziennej nieobecności pracownika w miejscu pracy, za wyjątkiem jazd lokalnych:

 1. dla samochodu osobowego:

 • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,20 zł,

 • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,30 zł;

 1. dla motocykla - 0,10 zł;

 2. dla motoroweru - 0,05 zł.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 roku.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 10:48

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 10:48