Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 59 / 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance


ZARZĄDZENIE NR 59 / 2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance.

Na podstawie art. 36 a ust.5 w związku z art. 5 c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141,Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz.1400, Nr 94, poz.788, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, nr 120, poz.818, Nr 115, poz.791, Nr 180, poz.1280 Nr 181, poz.1292, ) - zarządzam co następuje :

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

I. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę

  1. Andrzej Kaszubski - przewodniczący komisji,

  2. Irena Rybarczyk - członek komisji,

  3. Jolanta Kazberuk - członek komisji,

II. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny

  1. Urszula Kowalska - członek komisji,

  2. Józef Prus - członek komisji,

  3. Józef Darnia - członek komisji,

III. Przedstawiciele rady pedagogicznej

  1. Krystyna Fijołek - członek komisji,

  2. Izabela Bojarska - członek komisji,

IV. Przedstawiciele rodziców

  1. Marzena Hendzel - członek komisji,

  2. Aneta Nelke - członek komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
06 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 cze 2008, godz. 15:37

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 cze 2008, godz. 15:38