Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 11 /2008 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Zastępcy Wójta


ZARZĄDZENIE Nr 11 /2008

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Zastępcy Wójta.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 i 4, art. 33 ust.4 i art.46, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) - z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Tadeusza Luberta Zastępcę Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem, w tym również zaciągania zobowiązań pieniężnych objętych zakresem obowiązków podległych stanowisk pracy.

2. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Zastępcę Wójta do działania samodzielnie w wyżej wymienionym zakresie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
16 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
16 maj 2008, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
16 maj 2008, godz. 12:21