Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 85/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-07-09 11:00:54
ZARZĄDZENIE NR 84/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-07-09 11:00:11
ZARZĄDZENIE NR 82/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-07-05 08:29:04
ZARZĄDZENIE Nr 83/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2024-06-27 14:28:41
Zarządzenie Nr 81/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 czerwca 2024 r. W sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Kobylanka do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2024-06-19 14:27:21
ZARZĄDZENIE Nr 80/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Magellana w Kobylance” 2024-06-19 14:26:36
ZARZĄDZENIE 79/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla wychowanków punktu przedszkolnego z terenu Gminy Kobylanka 2024-06-14 10:44:18
Zarządzenie Nr 78/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie planu kontroli w 2024 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 2024-06-13 09:28:59
ZARZĄDZENIE nr 77/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kobylanka 2024-06-06 15:09:43
Zarządzenie nr 76/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu konsultacji społecznych w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Kobylanka oraz w sprawie wyodrębnienia jednostki pomocniczej Zieleniewo 2024-06-06 10:31:48
ZARZĄDZENIE NR 75/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu dzierżawnego na terenie Gminy Kobylanka 2024-06-13 09:28:16
ZARZĄDZENIE NR 74/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-06-14 10:43:48
Zarządzenie nr 73/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnienia jednostki pomocniczej Zieleniewo 2024-06-04 15:22:34
Zarządzenie nr 72/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Kobylanka 2024-06-04 15:20:51
ZARZĄDZENIE NR 71/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-06-13 09:27:28
ZARZĄDZENIE NR 70/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-06-06 10:32:57
ZARZĄDZENIE nr 69/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 maja 2024r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. 2024-05-23 14:51:13
ZARZĄDZENIE Nr 68/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2024-05-23 14:50:40
Zarządzenie Nr 67/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-23 14:50:11
ZARZĄDZENIE Nr 66/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-23 14:49:43
Zarządzenie Nr 65/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Kobylanka do ochrony lokali wyborczych w Gminie Kobylanka w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-23 14:48:17
ZARZĄDZENIE NR 64/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-05-23 14:47:36
ZARZĄDZENIE NR 63/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2024-05-15 14:30:31
ZARZĄDZENIE NR 62/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-05-15 14:29:57
ZARZĄDZENIE Nr 61/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-20 13:38:05
ZARZĄDZENIE Nr 60/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 - 2030. 2024-05-15 14:28:41
ZARZĄDZENIE Nr 59/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie. 2024-05-15 14:27:06
Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2024-05-15 14:26:38
ZARZĄDZENIE 57/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2024-05-15 14:26:12
ZARZĄDZENIE NR 56/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 2024-05-15 14:25:43
ZARZĄDZENIE NR 55/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-05-09 13:36:05
ZARZĄDZENIE Nr 54/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2024-04-24 10:16:07
ZARZĄDZENIE NR 53/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z uzupełnianiem, opróżnianiem kas na parkingu w Morzyczynie wraz z odprowadzaniem gotówki do banku 2024-05-09 13:34:50
ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z publicznych toalet znajdujących się na terenie Promenady nad jeziorem Miedwie 2024-05-09 13:33:02
ZARZĄDZENIE Nr 51/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 kwietnia 2024 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2024-04-23 10:38:55
ZARZĄDZENIE NR 50/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-04-23 10:38:27
ZARZĄDZENIE NR 49/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-04-23 10:37:45
ZARZĄDZENIE NR 48/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu ekologicznego na najciekawsze hasła i grafiki ekologiczne związane z poprawą czystości miejsc publicznych w Gminie Kobylanka 2024-04-23 10:36:48
ZARZĄDZENIE NR 47/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-04-23 10:35:56
ZARZĄDZENIE Nr 46/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie. 2024-03-27 14:25:37
ZARZĄDZENIE NR 45/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Kobylanka.” 2024-03-27 12:50:05
ZARZĄDZENIE NR 44/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kobylanka oraz na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka.” 2024-03-27 12:49:23
Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 09:00:13
Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Kobylanka do ochrony lokali wyborczych w Gminie Kobylanka w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 08:59:40
ZARZĄDZENIE Nr 41/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka” . 2024-03-19 14:28:29
ZARZĄDZENIE NR 40/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-03-22 13:09:35
ZARZĄDZENIE NR 39/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-03-22 13:08:43
ZARZĄDZENIE Nr 38/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie na płatnym parkingu zlokalizowanym na terenie gminy Kobylanka 2024-03-19 14:24:28
ZARZĄDZENIE NR 35/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-03-19 14:23:58
ZARZĄDZENIE Nr 34/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka”. 2024-03-19 14:22:51
ZARZĄDZENIE NR 33/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2024-03-19 14:22:22
ZARZĄDZENIE NR 32/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2024-03-19 14:21:47
ZARZĄDZENIE NR 31/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Kobylanka w roku 2024 2024-03-19 14:19:20
ZARZĄDZENIE NR 30/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-03-19 14:18:22
ZARZĄDZENIE nr 29/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. 2024-03-19 14:14:35
ZARZĄDZENIE Nr 28/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach samorządowych do rady gminy oraz w wyborach wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 14:14:11
ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINA KOBYLANKA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad realizacji pracy w formie okazjonalnej pracy zdalnej oraz Procedur ochrony danych osobowych w ramach okazjonalnej pracy zdalnej 2024-02-20 09:42:57
ZARZĄDZENIE Nr 26/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych samorządowych instytucji kultury Gminy Kobylanka. 2024-02-15 14:11:25
ZARZĄDZENIE Nr 24/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy kształcenia w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka. 2024-02-12 15:45:51
ZARZĄDZENIE Nr 23/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2024-02-08 13:47:59
ZARZĄDZENIE Nr 22/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Budowa nowej drogi w miejscowości Kobylanka ul. Szkolna” 2024-02-08 13:47:12
ZARZĄDZENIE NR 21/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-02-15 14:08:33
ZARZĄDZENIE Nr 20/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2024-02-08 13:46:32
ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do wyłonienia pracownika na stanowisko konserwatora. 2024-02-07 13:28:17
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2024-02-07 13:27:52
ZARZĄDZENIE Nr 17/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy 2024-02-02 15:03:03
ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2024-02-02 13:56:24
ZARZĄDZENIE 15/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2024 roku. 2024-02-02 13:55:55
ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2024-02-02 13:55:23
Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 stycznia 2024 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalania prawa do dodatku osłonowego 2024-02-02 13:51:26
Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 stycznia 2024 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalania prawa do dodatku osłonowego 2024-02-02 13:51:02
ZARZADZENIE Nr 11/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku 2024-01-24 14:31:02
ZARZĄDZENIE NR 10/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-02-02 13:50:18
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka z zakresu zdrowia publicznego. 2024-01-19 14:26:08
ZARZĄDZENIE NR 8/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-01-24 14:30:32
ZARZĄDZENIE Nr 7/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kunowie” . 2024-01-18 13:22:11
Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 08.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 2024-01-18 13:21:34
ZARZĄDZENIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kobylanka.” 2024-02-02 13:47:06
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2024-01-24 14:29:40
Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Kobylance na 2024 r. 2024-01-12 14:51:04
Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 r. 2024-01-12 14:50:06
Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka na 2024 r. 2024-01-12 14:48:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
12 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
12 sty 2024, godz. 14:46

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
12 sty 2024, godz. 14:46