Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 18/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/116/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok


ZARZĄDZENIE NR 18/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/116/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok do Uchwały Nr XVII/116/08 Rady Gminy w Kobylance z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 6 marca 2008 roku

Budżet Gminy Kobylanka Ogółem

0x08 graphic

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 18/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 6 marca 2008 roku

  1. Układ wykonawczy jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance

0x08 graphic


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 10:46

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 10:46