Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 41/2007 w sprawie zaleceń pokontrolnych


ZARZĄDZENIE NR 41/2007

Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 5 czerwca 2007 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych

Na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152,Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 164, poz. 1365, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540), w związku z § 57 załącznika 5 do Zarządzenia Nr 83/2006 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową, zarządza się co następuje:

§1. Ustala się zalecenia pokontrolne skierowane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance i zobowiązuje się Kierownika jednostki do spełnienia warunków niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 41/2007

z dnia 5 czerwca 2007 r.

ZALECENIA POKONTROLNE SKIEROWANE

DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYLANCE

L.p.

Rodzaj nieprawidłowości

Podstawa prawna

Sposób naprawienia nieprawidłowości

Termin wykonania

1

Nie wykonanie korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wg rzeczywistego zatrudnienia

w 2006 roku

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Naliczenie korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w przypadku wystąpienia niedopłaty, odprowadzenie należnej kwoty na rachunek funduszu

30 dni od otrzymania zarządzenia

2

Nie ujęcie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006 w kosztach roku 2006, zgodnie z zasadą memoriału

Art 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Ujęcie kosztów celem prawidłowego odniesienia na funduszu jednostki

31 grudnia 2007 r.

3

Nie funkcjonowanie w jednostce uregulowań prawnych w zakresie gospodarki finansowej lub nieuaktualnienie istniejących wewnętrznych instrukcji

Art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie wewnętrznych norm wg obowiązujących przepisów prawa: zakładowego planu kont, instrukcji kontroli i obiegu dokumentacji finansowo - księgowej, instrukcji inwentaryzacyjnej.

31 grudnia 2007 r.

4

Nie przeprowadzenie inwentaryzacji

Art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Powiadomienie Wójta Gminy o wynikach trwającego spisu z natury

31 grudnia 2007 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
30 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
30 lis 2007, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
30 lis 2007, godz. 09:09