Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

brak tytułu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Kobylanka z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 kod pocztowy 73-108, e-mail: ugk@kobylanka.pl, tel. 91 561 03 10.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@data.pl, numerem telefonu 503677713 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO:

- na podstawie zgody osoby,

- do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,

- do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z regulacji prawnych, w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:

- Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- Podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zakres każdego z wymienionych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa lub podstawy prawnej przetwarzania danych.

Podanie danych jest:

- obowiązkowe, jeżeli wynika z przepisów prawa,

- dobrowolne, jeżeli nie wynika z przepisów prawa, ale jest niezbędne do realizacji celu lub ułatwi realizację tego celu.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
25 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
25 maj 2018, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
30 sty 2023, godz. 15:16