Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie 2019 Krzysztof Flejszman 2020-01-23 14:24:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego w ciągu drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin - Stargard". Krzysztof Flejszman 2020-01-23 14:23:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2020-01-23 08:26:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2020-01-23 08:25:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2020-01-23 08:24:32
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Lipnik gm. Stargard Krzysztof Flejszman 2020-01-23 08:23:09
Aktualizacja harmonogramu polowań - sezon łowiecki 2019/20 Krzysztof Flejszman 2020-01-17 18:21:17
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku Krzysztof Flejszman 2020-01-17 10:51:19
ZARZĄDZENIE Nr 115/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie Krzysztof Flejszman 2020-01-16 22:15:06
Rejestr umów 2019 Krzysztof Flejszman 2020-01-16 22:13:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztof Flejszman 2020-01-16 22:10:21
ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2020-01-16 22:08:53
Zarządzenie Nr 116/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2020-01-16 22:07:10
ZARZĄDZENIE NR 114/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie Krzysztof Flejszman 2020-01-16 22:06:04
ZARZĄDZENIE NR 112/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w podstawie prawnej w zarządzeniu w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. Krzysztof Flejszman 2020-01-16 22:04:51
Sprawozdanie 12.2019 Krzysztof Flejszman 2020-01-10 13:42:55
2020 Krzysztof Flejszman 2020-01-10 13:41:43
ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2020 roku. Krzysztof Flejszman 2020-01-09 09:48:18
Zarządzenie Nr 1/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 124/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy. Krzysztof Flejszman 2020-01-09 09:47:39
2020 Krzysztof Flejszman 2020-01-09 09:47:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodu Utrzymania Drogowego w ciągu drogi ekspresowej na odcinku Szczecin - Stargard Krzysztof Flejszman 2020-01-07 15:06:56
2020 Krzysztof Flejszman 2020-01-07 15:06:21
ZARZĄDZENIE Nr 110/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2019-12-31 12:56:41
Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej Krzysztof Flejszman 2019-12-31 12:56:02
Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej Krzysztof Flejszman 2019-12-31 12:55:49
ZARZĄDZENIE Nr 105/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2019-12-31 12:55:38
Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej Krzysztof Flejszman 2019-12-31 10:40:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2019-12-31 10:32:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2019-12-31 10:31:49
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - "MAŁE TALENTY" Przedszkole Niepubliczne Krzysztof Flejszman 2019-12-31 10:20:17
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Lipnik Krzysztof Flejszman 2019-12-31 10:19:55
Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Stargardzie Krzysztof Flejszman 2019-12-31 10:17:35
Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Stargardzie Krzysztof Flejszman 2019-12-31 10:17:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Krzysztof Flejszman 2019-12-30 11:26:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2019-12-30 11:23:56
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2019-12-30 11:23:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2019-12-30 11:21:57
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobylanka na 2020 r. Krzysztof Flejszman 2019-12-18 18:34:05
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2019-12-17 14:48:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztof Flejszman 2019-12-17 14:48:18