Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa dróg wewnętrznych - Osiedle Północne w Morzyczynie 2020-08-07 10:32 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi na Osiedlu Północnym w Morzyczynie 2020-07-17 16:21 Po terminie składania ofert
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Kobylanka. 2020-06-24 15:15 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg wewnętrznych - Osiedle Północne w miejscowości Morzyczyn 2020-06-23 15:12 Po terminie składania ofert
Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przełączeniami w miejscowości Zieleniewo ul. Wakacyjna 2020-05-15 10:17 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka 2020-04-06 14:34 Po terminie składania ofert
Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka 2020-03-30 16:12 Po terminie składania ofert
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka 2019-12-04 16:56 Po terminie składania ofert
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka 2019-09-16 14:23 Po terminie składania ofert
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4×4 KATEGORII 2 (UTERENOWIONY) DLA OSP W BIELKOWIE 2019-06-11 13:54 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" 2018-12-05 15:13 Po terminie składania ofert
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka 2018-10-09 14:31 Po terminie składania ofert
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka 2018-09-26 12:32 Po terminie składania ofert
Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym 2018-08-27 11:01 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł 2017-10-13 12:44 Po terminie składania ofert
Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla projektów dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka i Rekowo 2016-11-22 08:46 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" 2016-10-19 10:42 Po terminie składania ofert
Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ul. B. Chrobrego w Morzyczynie 2015-10-19 15:00 Po terminie składania ofert
Wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym (frezem) w ciągu drogi Zieleniewo - Miedwiecko 2015-07-07 15:23 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka 2015-05-05 19:04 Po terminie składania ofert
Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo 2015-04-27 18:40 Po terminie składania ofert
Zamówienie na usługi przejęcia zobowiązania finansowego długoterminowego Gminy Kobylanka do wysokości 1.472.756,88 zł. Numer ogłoszenia: 76210 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015 2015-04-03 12:34 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance 2014-10-27 11:24 Po terminie składania ofert
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA ?ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH,ODPADÓW GROMADZONYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z BUDYNKU URZĘDU GMINY KOBYLANKA ORAZ Z OBIEKTÓW NA TERENIE GIMINY KOBYLANKA" 2014-09-19 14:31 Po terminie składania ofert
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA ?ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARZE GMINY KOBYLANKA 2014-04-28 12:03 Po terminie składania ofert
Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo Gmina Kobylanka 2014-03-13 20:04 Po terminie składania ofert
Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowości Kunowo, Jęczydół, Reptowo 2013-12-23 14:48 Po terminie składania ofert
Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka 2013-07-01 19:45 Po terminie składania ofert
Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam 2013-06-26 13:53 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka 2013-05-28 20:47 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów na obszarze Gminy Kobylanka 2013-05-08 14:13 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu informatycznego do celów dydaktycznych na potrzeby projektu Myślę, liczę, działam 2012-12-03 20:23 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu informatycznego do celów dydaktycznych na potrzeby projektu Myślę, liczę, działam 2012-10-29 19:23 Po terminie składania ofert
Prowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam 2012-10-19 15:25 Po terminie składania ofert
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie 2012-09-30 18:06 Po terminie składania ofert
Prowadzenie specjalistycznych zajęć wyrównawczych dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam 2012-09-19 15:19 Po terminie składania ofert
Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam 2012-09-19 15:15 Po terminie składania ofert
Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam 2012-09-19 15:12 Po terminie składania ofert
Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam 2012-09-03 14:15 Po terminie składania ofert
Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam 2012-09-03 13:49 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług administracyjnych w zakresie rozwoju projektu Myślę, liczę, działam 2012-08-01 14:44 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2012-07-10 12:08 Po terminie składania ofert
Doposażenie szkół Gminy Kobylanka w środki niezbędne do prowadzenia zajęć wykorzystywane w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka 2012-06-21 16:23 Po terminie składania ofert
Doposażenie szkół Gminy Kobylanka w środki niezbędne do prowadzenia zajęć wykorzystywane w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka 2012-06-04 08:40 Po terminie składania ofert
Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pt. Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 2012-05-31 22:07 Po terminie składania ofert
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka 2012-03-14 20:17 Po terminie składania ofert
Udzielenie trzech kredytów na finansowanie wkładu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 do zadania Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 2012-01-30 13:14 Po terminie składania ofert
Udzielenie trzech kredytów na finansowanie wkładu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 do zadania Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 2012-01-18 22:55 Po terminie składania ofert
Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi. 2011-12-09 19:57 Po terminie składania ofert
Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-01 10:48 Po terminie składania ofert
Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka 2011-10-20 09:06 Po terminie składania ofert
Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka 2011-10-06 13:42 Po terminie składania ofert
Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka 2011-09-22 09:04 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2011-08-12 19:13 Po terminie składania ofert
Kobylanka: Bankowa obsługa budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi 2011-08-02 15:53 Po terminie składania ofert
Bankowa obsługa budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi. 2011-07-13 13:47 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" 2011-06-09 12:54 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-06-09 12:51 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" 2011-05-30 13:13 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi. 2011-05-30 13:09 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-04-29 09:28 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-04-20 09:50 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin 2011-02-26 08:53 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin 2011-02-14 11:46 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Gminy Kobylanka w 2011 r. 2011-02-02 12:53 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn, a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół 2009-11-13 07:35 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo. 2009-10-02 09:21 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Stargard Szczeciński - Kobylanka, Kobylanka - Stargard Szczeciński 2009-07-29 10:26 Po terminie składania ofert
Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Kobylanka 2009-07-23 22:45 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską w miejscowości Kobylanka i Morzyczyn, ul. Jeziorną w Kobylance drogą powiatową nr 1705Z Jęczydół - do byłej drogi krajowej nr 10 2009-04-29 12:11 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA UL. KS. GŁOGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOBYLANKA. 2009-03-18 10:00 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską w miejscowości Kobylanka i Morzyczyn, ul. Jeziorną w Kobylance a droga powiatową nr 1705Z Jęczydół - do byłej drogi krajowej nr 10. 2009-03-11 09:15 Po terminie składania ofert
Zakup samochodu osobowego typ bus do przewozu osób niepełnosprawnych 2008-10-03 10:33 Po terminie składania ofert
Zakup samochodu osobowego typ bus do przewozu osób niepełnosprawnych 2008-09-03 10:51 Po terminie składania ofert
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT 2008-08-08 07:39 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo z finansowaniem inwestycji przez okres 10 lat. 2008-07-03 13:31 Po terminie składania ofert
Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka - Przesył ścieków sanitarnych Morzyczyn - Kunowo - Skalin 2008-05-12 14:19 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka 2008-05-12 11:59 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jęczydół - Bielkowo 2008-04-04 09:07 Po terminie składania ofert
Opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z procedurami FIDIC nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanit 2007-12-19 13:28 Po terminie składania ofert
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Kobylanka do szkół 2007-11-27 20:19 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylanka 2007-10-04 11:30 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji – Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z przebudową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami 2007-10-01 16:53 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji 2007-09-24 13:36 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka. 2007-09-24 13:33 Po terminie składania ofert
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka 2007-09-24 13:29 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie audytu końcowego inwestycji „Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej nad jeziorem Miedwie- Gmina Kobylanka” 2007-09-24 13:17 Po terminie składania ofert