Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XLVI/276/14 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego komisów samochodowych na terenie miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo w gminie Kobylanka


U C H W A Ł A Nr XLVI/276/14

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego komisów samochodowych na terenie miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo w gminie Kobylanka

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. 1.Rada Gminy Kobylanka przyjmuje stanowisko dotyczące komisów samochodowych na terenie miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo w gminie Kobylanka.

2.Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały i należy je przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Załącznik

do uchwały nr XLVI/276/14

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 25 września 2014 r.

Stanowisko

Rady Gminy Kobylanka

dotyczące komisów samochodowych na terenie miejscowości Morzyczyn

i Zieleniewo w gminie Kobylanka

Rada Gminy Kobylanka pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie dotyczące ryzyka zanieczyszczenia wód jeziora Miedwie substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami, związanego z działalnością komisów samochodowych (w większości samochodów używanych) w wielu punktach wystawczych na terenie miejscowości Zieleniewo, Morzyczyn tj. w obszarze strefy ochronnej ujęcia wody. Obecnie na terenie tych dwóch miejscowości znajduje się około 30 komisów samochodowych i powstają następne. Punkty te są zlokalizowane w niewielkiej odległości od linii brzegowej Jeziora Miedwie.

Samochody przeznaczone do sprzedaży są ustawione na utwardzanym (podsypka z drobnego kamienia) nieuszczelnionym terenie. W punktach tych brak jest zarówno instalacji zbierającej wody opadowe w system kanalizacyjny jak i urządzeń do ich podczyszczania, a wody opadowe z tego obszaru, ewentualne wycieki z pojazdów eksponowanych na placu wsiąkają bezpośrednio do gruntu,

Bliskość jeziora Miedwie i rodzaj gleb determinują wysoki poziom wód gruntowych
z kierunkiem spływu do jeziora. Długotrwałość tego stanu może być poważnym zagrożeniem jakości wód jeziora Miedwie, które znajduje się w obszarze Natura 2000.

Z uwagi na znaczne ryzyko zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i płynami stosowanymi przy eksploatacji samochodów w bardzo licznych punktach sprzedaży samochodów używanych, Rada Gminy Kobylanka wnosi o przeanalizowanie możliwości zmiany Rozporządzenia Nr 10/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie w miejscowości Żelewo gmina Stare Czarnowo powiat gryfiński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1682 ze zmianami) i wprowadzenie zapisu dotyczącego określenia wymogów dla obiektów tego typu lokalizowanych na przedmiotowym terenie. Wymogi powinny nakładać na inwestora obowiązek budowy placu pod handel samochodami w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wód opadowych w głąb ziemi tj. uszczelnienie, wyprofilowanie i skanalizowanie podłoża zapewniające ujęcie wód opadowych, ze spływów powierzchniowych w system kanalizacyjny oraz ich podczyszczanie w separatorze i wprowadzenie do kanalizacji zbiorczej.

Natomiast w stosunku obiektów już istniejących obowiązek dostosowania do w.w. wymogów ze wskazaniem terminu ( np. w ciągu 1 roku od dnia ogłoszenia). Takie obostrzenia obowiązują np. na terenie województwa wielkopolskiego.

Wprowadzenie takiego zapisu pozwoli na wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia wód jeziora Miedwie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 06-10-2014 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 25-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2014 11:31