Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1702Z i dojazd do budynku remizy w miejscowości Niedźwiedź, gmina Kobylanka. 2019-10-08 11:22
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na konserwacji ok. 1800 mb rowu RG 2019-09-24 14:49
Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji zbiornika ppoż w m. Niedźwiedź 2019-09-06 13:42
Dostawa i montaż szafek ubraniowych skrytkowych do Szkoły Podstawowej w Kobylance. 2019-07-19 10:57
Dostawa i montaż rolet okiennych w Szkole Podstawowej w Kobylance 2019-07-08 14:55
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie zestawów multimedialnych w Szkole Podstawowej w Kobylance 2019-05-23 14:43
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż, dostawę i montaż mebli w Szkole Podstawowej w Kobylance 2019-05-23 14:42
Zapytanie ofertowe na dokończenie procesu budowlanego budowy budynku zlokalizowanego na dz. 144/2 obręb Jęczydół gm. Kobylanka 2019-05-08 11:41
Zapytanie ofertowe na dokończenie procesu budowlanego budowy budynku zlokalizowanego na dz. 144/2 obręb Jęczydół gm. Kobylanka 2019-03-20 15:08
Gmina Kobylanka zaprasza do składania ofert na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa węzła cieplnego wraz modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie" - Etap I 2018-11-26 14:47
Gmina Kobylanka zaprasza do składania ofert na wykonanie multimedialnej Ławki Niepodległości w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej 2018-10-12 07:29
Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka 2018-10-05 10:58
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego 2018-09-03 14:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn. " Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Jęczydół i Bielkowo" 2018-06-18 15:11
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - informacja o środkach finansowych 2018-05-24 14:35
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Organizację XXIV Turnieju Sportowego Miast i Gmin - XII Tydzień Sportu dla wszystkich" 2018-05-10 13:02
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" 2018-04-04 11:48
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" - Etap I 2018-03-09 07:46
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie w Kobylance 2018-03-09 09:45
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka, z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka oraz zajęć prowadzonych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, która będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2018 r. 2017-12-29 13:53
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka w sezonie 2017-2018" 2017-10-05 08:47
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu?. 2017-09-27 14:24
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" 2017-08-18 15:25
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" 2017-08-18 15:26
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej trzech boisk wielofunkcyjnych w m. Kunowo, Jęczydół i Bielkowo 2017-07-26 16:29
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo". 2017-07-25 12:49
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne 2017-07-11 07:40
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" 2017-06-19 14:22
Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym dla projektu pn. "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 2017-06-21 15:54
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na kąpielisku śródlądowym w Zielenienie nad jeziorem Miedwie w sezonie kąpielowym 2017. 2017-04-14 13:29
Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu pn. "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 2017-01-24 10:42
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka, z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka oraz zajęć prowadzonych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, która będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2017 r. 2016-12-22 14:42
Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu dotyczącego rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Rekowo pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej" 2016-12-23 15:01
Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu dotyczącego rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci" 2016-12-23 15:01
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka w sezonie 2016-2017" 2016-11-10 07:45
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na przejęcie zobowiązania wobec Skarbu Państwa - Ministra Infrastruktury i Rozwoju poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. 2016-11-04 14:35
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka oraz jej jednostek organizacyjnych. 2016-10-20 12:58
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wniosku aplikacyjnego w ramach PROW 2014-2020 wraz z kompletem niezbędnych załączników dla rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka. 2016-10-18 14:25
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie termomodernizacyjne polegające na kompleksowej obsłudze następujących projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-07-07 14:43
Zaproszenie do składania ofert na zadanie termomodernizacyjne polegające na kompleksowej obsłudze następujących projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-07-07 14:42
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka. 2016-03-11 14:46
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenie usług Operatora infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Kobylanka wraz dostawą łącza internetowego. 2015-02-27 08:57
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na świadczenie usług Operatora infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Kobylanka wraz dostawą łącza internetowego. 2015-02-17 06:23
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPRZĘT DYDAKTYCZNY I INNY cz. IV? 2014-11-24 09:26
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA CZ. II?. 2014-11-12 16:13
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA? 2014-11-12 16:12
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA "DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA" 2014-10-28 14:35
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA "DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA cz. II". 2014-10-20 08:05
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA "DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI KUCHENNYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA". 2014-10-20 08:04
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPRZĘT DYDAKTYCZNY I INNY cz. III?. 2014-10-10 20:09
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPRZĘT DYDAKTYCZNY I INNY cz. II?. 2014-10-17 10:28
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPRZĘT DYDAKTYCZNY I INNY? 2014-10-28 14:34
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA? 2014-10-22 15:38
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka" 2014-06-30 13:07
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka 2014-06-03 20:20
Zaproszenia do złożenia oferty na "Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie" 2014-05-12 21:54