Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-01-17 14:45
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu 2022-07-15 13:55
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-07-08 13:37
dokument Wójt Gminy Kobylanka serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały "Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" 2021-10-08 14:34
dokument Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U z 2019 poz. 1078) 2021-09-01 13:27
dokument Ogłoszenie o konsultacjach 2020-10-27 13:36
dokument IV ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn 2018-02-15 11:54
dokument III ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn 2018-02-02 12:44
dokument IV ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka ? Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) 2018-01-12 13:53
dokument III ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) 2018-01-08 13:33
dokument Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na odpłatne udostępnienie miejsc na terenie gminy Kobylanka dla potrzeb ustawienia pojemników do zbiórki odzieży używanej oraz ich regularne opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie 2018-01-04 14:31
dokument II ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka ? Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) 2017-12-29 13:56
dokument Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) 2017-12-19 14:53
dokument II ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn 2017-12-05 14:00
dokument Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn 2017-11-28 15:17
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Kobylanka o spotkaniu konsultacyjnym w ramach realizacji projektu pn "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 2017-09-06 14:56
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-03-14 10:06
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-10-04 09:08
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Bielkowo dla terenu położonego przy granicy z obrębem Kobylanka 2016-06-29 13:26
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-05-18 10:03
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Zieleniewo 2016-02-02 07:25
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. 2015-12-22 07:44
dokument Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na odpłatne udostępnienie miejsc na terenie gminy Kobylanka dla potrzeb ustawienia pojemników do zbiórki odzieży używanej oraz ich regularne opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat 2015-11-27 11:53
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo 2015-10-15 10:17
dokument WÓJT GMINY KOBYLANKA Z A P R A S Z A do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2015 r.zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na renowacji i odbudowie zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie 2015-08-03 13:09
dokument WÓJT GMINY KOBYLANKA ZAPRASZA do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na renowacji i odbudowie zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie 2015-07-30 13:49
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-03-19 13:50
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-11-18 16:26
dokument OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół w zakresie dopuszczenia zaopatrzenia w wodę z ujęć własnych do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej. 2014-04-16 15:34
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-03-05 09:19
dokument WÓJT GMINY KOBYLANKA Z A P R A S Z A do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2014- 2016 będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka, w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2013-12-19 14:13
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o IV wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2013-03-19 18:51
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2012-08-29 16:16
dokument Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2012-01-11 09:31
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kobylanka w gminie Kobylanka pn. ?Duży plan przy GPZ-cie? 2011-02-23 21:09
dokument Iformacja o przekazaniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka. 2011-02-09 12:05
dokument Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na wykonanie 3 odrębnych dokumentów 2011-01-24 15:12
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2010-12-14 09:28