Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XV/102/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

U C H W A Ł A NR XV/102/15

 

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777), uchwala się co następuje:

 

§1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kobylanka:

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 778,00 zł;

 2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.140,00 zł;

 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.348,00 zł;

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

 2. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.452,00 zł;

 3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

 4. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 1.140,00 zł;

 5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

 6. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 1. mniejszej niż 22 miejsca - 1.816,00 zł;

 2. równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.232,00 zł.

 

§2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVIII/226/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Grzegorz Kłos

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/102/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2015 r.

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie

12

13

1 088,00

1 192,00

13

14

1 140,00

1 348,00

14

15

1 192,00

1 400,00

15

 

1 244,00

1 504,00

3 osie

12

17

1 244,00

1 452,00

17

19

1 296,00

1 504,00

19

21

1 348,00

1 556,00

21

23

1 400,00

1 608,00

23

25

1 452,00

1 847,00

25

 

1 504,00

1 847,00

4 osie i więcej

12

25

1 712,00

1 764,00

25

27

1 764,00

1 816,00

27

29

1 716,00

1 972,00

29

31

1 920,00

2 783,00

31

 

2 024,00

2 783,00

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/102/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2015 r.

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie

12

18

1 348,00

1 348,00

18

25

1 504,00

1 504,00

25

31

1 660,00

1 660,00

31

 

1 816,00

2 232,00

3 osie i więcej

12

40

1 816,00

2 024,00

40

 

2 024,00

2 887,00

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/102/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2015 r.

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

1 oś

12

18

464,00

568,00

18

25

516,00

620,00

25

 

568,00

724,00

2 osie

12

28

568,00

672,00

28

33

838,00

1 088,00

33

38

1 088,00

1 556,00

38

 

1 400,00

1 972,00

3 osie i więcej

12

38

1 400,00

1 452,00

38

 

1 452,00

1 608,00

 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),

 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 20-05-2020 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2020
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2020 08:35