Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZąDZENIE NR 63/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Remont nawierzchni drogi


Zarządzenie Nr 63/2007

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 3 września 2007r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na :

Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 164 z dnia 21.08.2006r poz. 1163 )

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : p. Jolanta Kazberuk

sekretarz komisji : p. Beata Domaradzka

członkowie : p. Zbigniew Sroczyk

p. Marcin Lewicki

§ 2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

 1. ogłoszenie o przetargu ograniczonym,

 2. zaproszenie do składania ofert,

 3. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

 4. druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§ 3

 1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

 1. ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ustalenie listy firm, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,

 2. zawiadomienie wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach pierwszego etapu,

 3. wybór firm, które otrzymały największe ilości punktów za udział w etapie kwalifikacyjnym i zaproszenie ich do składania ofert,

 4. przesłanie zaproszenia wraz ze SIWZ do wybranych wykonawców,

 5. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

 6. rozpatrywanie ofert niepodlegających odrzuceniu i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 7. wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Beata Domaradzka.

§ 7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach .

§ 8

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kobylanka, dn. 03.09.2007r .....................................

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 03-12-2007 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Domaradzka 03-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2007 10:27