Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu   27.10.2016 r. godz. 9.00

Porządek obrad

XXV Sesji Rady Gminy Kobylanka

w dniu   27.10.2016 r. godz. 9.00

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy  z dnia 29.09.2016 r. 
 3. Oświata w Gminie Kobylanka:

       - sprawozdanie Wójta o realizacji zadań oświatowych za rok 2015/16

       - informacja dyrektorów szkół o bieżącej pracy szkół.

 1. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy  w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
 2. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo – projekt nr  48/16.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok – projekt nr 49/16.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016-2023 – projekt nr  50/16.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy   – projekt nr 51/16.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka   – projekt nr 52/16.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka  – projekt nr 53/16.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowościach: Bielkowo, Morzyczyn i Reptowo – projekt nr 54/16.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków    i klubów dziecięcych – projekt nr 55/16.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie – zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny  niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania  otrzymanej dotacji – projekt nr 56/16.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Szkół prowadzonych przez Gminę Kobylanka na wsparcie z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego  - projekt nr 57/16. 
 14. Podjęcie uchwały  w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia Gminy Kobylanka i Nadleśnictwa Kliniska pod nazwą „Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo       – Cisewo od km 0+958 do km 2+473” –projekt nr  58/16.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania wobec Skarbu Państwa – Ministra Infrastruktury i Rozwoju poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela – projekt nr  59/16. 
 16. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.
 17. Analiza oświadczeń majątkowych na dzień 31.12.2015 r.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.         

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 21-10-2016 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2016 08:12