Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Zieleniewo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
 z późn. zmianami),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Zieleniewo dla terenu pomiędzy ulicami Szczecińską i Wakacyjną, a granicą gminy sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XLVIII/290/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 9 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w pokoju nr 3   w godzinach od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 26 lutego  2016 r. o godz. 1200 w sali nr 25   Urzędu Gminy Kobylanka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobylanka
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2016r.

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 02-02-2016 07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Olszewska 02-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 02-02-2016 07:25