Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XVI/114/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marzeny Sikorskiej na postępowanie i działalność pana Mariusza Dubojskiego - dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie

 

U C H W A Ł A NR  XVI/114/15

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi  pani Marzeny Sikorskiej na postępowanie i działalność pana Mariusza Dubojskiego - dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 229 pkt. 3, art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014 r. poz. 183 oraz z 2015 r. poz. 211 i poz. 702) uchwala się co następuje:

 

§1. Po rozpatrzeniu skargi pani Marzeny Sikorskiej na postępowanie i działalność pana Mariusza Dubojskiego - dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie na dowolną i bezprawną decyzję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy uznaje skargę za nierozstrzygniętą z powodu niemożności jej rozstrzygnięcia z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i merytoryczną decyzję w tym zakresie Rada pozostawia Sądowi Pracy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym powiadomienie stron o sposobie rozpatrzenia skargi, wraz    z uzasadnieniem stanowiska Rady powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylanka.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/114/15

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 23 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Kobylanka odnośnie skargi   pani Marzeny Sikorskiej na postępowanie i działalność pana Mariusza Dubojskiego - dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie

Zgodnie z art. 229 i art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) została przekazana według właściwości  z Kuratorium Oświaty             w Szczecinie do rozpatrzenia skarga  pani Marzeny Sikorskiej na postępowanie i działalność pana Mariusza Dubojskiego - dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie na dowolną     i bezprawną decyzję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie , która wpłynęła do biura Rady w dniu 19.10.2015 r.

W dniu  29.10.2015 r. zostało przekazane pismo nr RG.1510.9.2015.JB do p. Marzeny Sikorskiej  informujące, że załatwienie skargi nie jest możliwe w ustawowym 30 dniowym terminie, ze względu na krótki okres na rozpatrzenie skargi przez Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 09.11.2015 r. przeanalizowała  korespondencję, która wpłynęła z Kuratorium Oświaty w Szczecinie /pismo nr KO.III.1411.7.2015.KS z dnia 14 października 2015 r./ wraz z załączoną skargą pani Marzeny Sikorskiej z 08.10.2015 r. na dowolną i bezprawną decyzję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie i trzema  załącznikami:

1. „Informacja” z dnia 30.09.2015 r. dotycząca kontroli akt osobowych skierowana z Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do pani Marzeny Sikorskiej;

2. Pismo z dnia  01.10.2015 r. dotyczące niedopuszczenia do pracy skierowane z Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do pani Marzeny Sikorskiej ;

3. „Oświadczenie” z dnia 01.10.2015 r. pani Marzeny Sikorskiej  

i wysłuchała wyjaśnień pana Mariusza Dubojskiego – dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie.

Stanowisko Rady Gminy

  1. Rada po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej stwierdza, że nie może  rozstrzygnąć skargi merytorycznie, ponieważ dotyczy ona indywidualnego sporu pracowniczego z zakresu prawa pracy i może być rozpatrzona i rozstrzygnięta merytorycznie tylko przez sąd pracy, do którego zresztą skarżąca złożyła stosowne wystąpienie, zatem kwestię merytorycznego rozpatrzenia sporu pomiędzy skarżącą       a pracodawcą należy pozostawić niezawisłemu sądowi.
  2.  O sposobie załatwienia skargi poinformować p. Marzenę Sikorską, p. Mariusza Dubojskiego i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 04-01-2016 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2016 07:52