Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVI/112/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016

UCHWAŁA Nr XVI/112/15

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie 21.574.993,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące21.064.993,00 zł,

2) dochody majątkowe510.000,00 zł.

 

§2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie 19.610.477,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące17.941.214,77 zł,

2) wydatki majątkowe1.669.262,23 zł.

 

§3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.964.516,00 zł,

która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie794.516,00 zł,

2) spłatę rat pożyczek w kwocie370.000,00 zł,

3) wykup papierów wartościowych w kwocie800.000,00 zł.

 

§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody0,00 zł,

2) rozchody1.964.516,00 zł.

 

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie40.000,00 zł,

2) celowe w kwocie52.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego52.000,00 zł.

 

§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 7) w kwocie  217.686,44 zł,

z tego w ramach funduszu sołeckiego 217.686,44 zł.

 

§8. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 75.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty500.000,00 zł.

 

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §9, do wysokości kwot w nich określonych.

 

§11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych1.059.086,04 zł:

a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie611.530,00 zł,

b) celowe na zadania własne (załącznik nr 9) w kwocie447.556,04 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych1.030.696,00 zł:

a) celowe (załącznik nr 10) w kwocie514.200,00 zł,

b) podmiotowe (załącznik nr 11) w kwocie516.496,00 zł.

 

§12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 04-01-2016 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 04-01-2016 07:47