Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XII/85/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta w sprawie zajętej drogi w Cisewie

U C H W A Ł A   NR  XII/85/15

 

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia   24 września  2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta w sprawie zajętej drogi w Cisewie

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt. 3, art. 238 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014 r. poz. 183) uchwala się co następuje:

§1.   Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność wójta w sprawie zajętej drogi w Cisewie i  zapoznaniu się ze stanowiskiem  Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy uznaje skargę za zasadną   z  przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie Uchwały, w tym powiadomienie skarżących o sposobie rozpatrzenia skargi

wraz z uzasadnieniem stanowiska Rady oraz pouczeniem skarżącego powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy  Kobylanka.

 

                                                                                               

 Przewodniczący Rady Gminy

 Grzegorz Kłos

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XII/85/15

Rady Gminy Kobylanka

z dnia  24 września 2015 r.

 

 

    Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Kobylanka odnośnie skargi na bezczynność wójta  w sprawie zajętej drogi w Cisewie

 

W dniu 28.05.2015 roku do biura Rady Gminy wpłynęła skarga Pani Czesławy Grabowskiej – sołtys Sołectwa Cisewo w sprawie zajętej drogi w Cisewie, która została przekazana w dniu 3.06.2015 r. do Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia.

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu  odbytym w dniu  03.07.2015 r. w obecności składu komisji:

  1. Zygmunt Gołembowski – przewodniczący komisji
  2. Zbigniew Drohomirecki
  3. Krzysztof Kleinowski
  4. Daniel Szczęsny

ponownie rozpatrzyła powyższą skargę, która była przedstawiona na sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 25.06.2015 r. jako projekt uchwały nr  79/15.  Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta w sprawie zajętej drogi w Cisewie został wycofany do ponownego rozpatrzenia.

 Ponadto komisja  zapoznała się z notatką służbową sporządzoną przez Zastępcę Wójta p. Liliannę Janeczek z dnia 29.06.2015 r., która stwierdza, że dostęp do drogi uniemożliwia zamknięta brama. Notatka służbowa - zał. do nin. protokołu.

 Jednocześnie  pracownik p. Elżbieta Sawka poinformowała, że w dniu 21.01.2015 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Kobylanka postanowienie Sądu Najwyższego o odrzucenie przyjęcia skargi kasacyjnej  dotyczącej stwierdzenia zasiedzenia działki nr 22 obr. Cisewo przez Państwo Jaszczerskich.

 

Skarga na bezczynność wójta  w sprawie zajętej drogi w Cisewie jest w sentencji niezasadna lecz biorąc pod uwagę rangę problemu, komisja stwierdza, że Urząd Gminy w Kobylance powinien jak najszybciej zająć się tę sprawą i rozwiązać ją zgodnie z decyzją sądu.

Rada Gminy w pełni podziela stanowisko i ocenę sprawy przedłożoną przez Komisję Rewizyjną i przyjmuje ją jako własną.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art.239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) w przypadku, gdy skarga,  w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność  wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez powiadamiania skarżącego.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 08-10-2015 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 14:21