Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka

  L.p.

Obręb

Nr działki

Nr Kw

Pow.

w ha       

Rodzaj

 i  symbol użytku

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Cena       w zł

Wadium

w zł

1.

Kobylanka

174/1

SZ1T/00056656/3

0,0718

Bp

działka gruntu

 brak miejscowego planu      zagospodarowania,  nie zostały                       ustalone warunki zabudowy                                                    i  zagospodarowania terenu  

52.000,00

5.200,00

2.

Kobylanka

174/2

SZ1T/00056656/3

0,0704

Bp

działka gruntu

                j.w.

57.000,00

5.700,00

3.

Kobylanka

174/6

SZ1T/00056656/3

0,0974

Bp

działka gruntu

                j.w.

69.000,00

6.900,00

4.

Kobylanka

174/7

175/2

 

SZ1T/00056656/3

SZ1T/00032574/0

0,0721

0,0228

Bp

Bp

działka gruntu

                j.w.

75.000,00

7.500,00

 

Ww. nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Przetargi odbędą się w dniu 10 listopada 2015r.,  w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, sala konferencyjna  nr 25, od godziny 1130 w  kolejności od poz. 1 do poz.4.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki,
z określeniem numeru geodezyjnego działki, na konto Urzędu Gminy w Kobylance:

nr 31 1020 4867 0000 1602 0007 9806 Bank PKO BP O/Stargard.

Osoby zainteresowane udziałem w licytacji kilku działek są zobowiązane wpłacić wadia za każdą z nich z określeniem numerów geodezyjnych działek.

Wymagane wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem lub gotówką w terminie do dnia 3 listopada 2015r.  z określeniem numeru geodezyjnego działek.  

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cenę sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca  ustala  się  w  wysokości  ceny  uzyskanej  w wyniku przetargu. Sprzedaż ww. działek zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organ gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji dowodu wniesienia wadium oraz dowodu tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub wspólników spółki cywilnej, do przedłożenia dodatkowo stosownych dokumentów    i pełnomocnictw. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego z dniem 31 grudnia 2003r. wygasł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie zostały wydane  warunki zabudowy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca.                                             

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości.

Wzdłuż południowej granicy działki nr 174/6 przebiega sieć energetyczna NN. Nieruchomość oznaczona działką nr 174/6 zostanie obciążona nieodpłatną  i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Ww. służebność ograniczona będzie do terenu pod nowo wybudowanymi urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej w postaci sieci energetycznej NN i polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości zgodnie  z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, umożliwiającym w szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu przez pracowników służb eksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o., jego następców prawnych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENEA Operator Sp. z. o. o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, a także dystrybucji energii elektrycznej.  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 10 czerwca 2014r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 29 września 2014r.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 24 marca 2015r.

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 12 maja 2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, pokój nr 26, tel. 091 578-85-28.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 08-10-2015 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 08:52