Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VII/35/15 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania finansowego wobec Magellan S.A. poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela


UCHWAŁA NR VII/35/15

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania finansowego wobec

Magellan S.A. poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r., poz. 379 i 1072) w związku z art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827 i z 2015 r. poz. 4) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie zobowiązania finansowego w łącznej kwocie 1.472.756,88 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć, 88/100 zł), z tytułu umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2011 r. między Gminą Kobylanka a Magellan S.A., przez podmiot wyłoniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przejęcie zobowiązania finansowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na podstawie przepisów art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Dotychczasowe warunki spłaty zobowiązania, wynikające z umowy o której mowa w ust. 1, w zakresie okresu spłaty i harmonogramu spłat nie ulegną zmianie.

§2. Jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w sprawie przejęcia zobowiązania finansowego ustala się weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§3. Spłata zobowiązania przejętego przez podmiot określony w §1 ust. 1 wraz z kosztami obsługi następować będą z dochodów własnych Gminy Kobylanka.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 07-04-2015 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Syrek 07-04-2015 10:22