Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 26.03.2015 r. godz. 9.00 


Porządek obrad

VII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 26.03.2015 r. godz. 9.00 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26.02.2015 r.

 3. Ocena merytoryczna i finansowa realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014.

 4. Kultura fizyczna i sport w gminie Kobylanka.

 5. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

 6. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka:

- Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

7. Informacja nt. postępu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obręb Bielkowo.

8. Interpelacje i zapytania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok - projekt nr 33/15.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zobowiązania finansowego wobec Magellan S.A. poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela - projekt nr 34/15.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej - projekt nr 35/15.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej - projekt nr 36/15.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - projekt nr 37/15.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 38/15.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 39/15.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka - projekt nr 40/15.

 9. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej Drogi Krajowej na 10 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 120 w miejscowości Kobylanka do granic Gminy Stargard Szczeciński - projekt nr 41/15.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże - projekt nr 42/15.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Kobylanka do Stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej” - projekt nr 43/15.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2015 r. - projekt nr 44/15.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 - projekt nr 45/15.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 46/15.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 47/15.

 16. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

 17. Wolne wnioski i informacje.

 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 20-03-2015 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2015 08:00