Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 26.02.2015 r. godz. 9.00


Porządek obrad

VI Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 26.02.2015 r. godz. 9.00 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 29.01.2015 r.

 3. Działalność placówek kulturalnych na terenie gminy Kobylanka.

 4. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka:

- Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

5. Informacja nt. postępu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obręb Bielkowo.

6. Ocena stanu dróg na terenie gminy Kobylanka. Szacunkowe potrzeby w zakresie naprawy i utrzymania dróg. Współpraca z Zarządami dróg.

 1. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

 2. Interpelacje i zapytania.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok - projekt nr 13/15.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka - projekt nr 14/15.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka - projekt nr 15/15.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - projekt nr 16/15.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2015 rok - projekt nr 17/15.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - projekt nr 18/15.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo - projekt nr 19/15.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka - projekt nr 20/15.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt nr 21/15.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka - projekt nr 22/15.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum dla których Gmina Kobylanka jest organem prowadzącym - projekt nr 23/15.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą „Stargardzka Organizacja Turystyczna” - projekt nr 24/15.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą „Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządem Republiki Ukrainy - projekt nr 25/15.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 - projekt nr 26/15.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych rady Gminy Kobylanka -projekt nr 27/15.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 28/15.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 29/15.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 30/15.

 21. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

 22. Wolne wnioski i informacje.

 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 23-02-2015 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2015 10:11