Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument U C H W A Ł A NR XVI/117/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowościach Kobylanka i Motaniec 2016-01-04 07:57
dokument UCHWAŁA NR XVI/116/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-01-04 07:55
dokument U C H W A Ł A NR XVI/115/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2016-01-04 07:53
dokument U C H W A Ł A NR XVI/114/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marzeny Sikorskiej na postępowanie i działalność pana Mariusza Dubojskiego - dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2016-01-04 07:52
dokument UCHWAŁA NR XVI/113/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 2016-01-04 07:49
dokument UCHWAŁA Nr XVI/112/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 2016-01-04 07:47
dokument UCHWAŁA NR XV/111/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-12-04 11:05
dokument UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-12-04 11:04
dokument UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części miejscowości Niedźwiedź, położonej w obrębach Niedźwiedź i Reptowo 2015-12-04 11:11
dokument UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kobylanka 2015-12-04 12:37
dokument UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-12-04 11:02
dokument U C H W A Ł A NR XV/106/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-12-04 11:00
dokument UCHWAŁA NR XV/105/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2015-12-04 10:59
dokument U C H W A Ł A NR XV/104/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej 2015-12-04 10:54
dokument U C H W A Ł A NR XV/103/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 2015-12-04 10:53
dokument U C H W A Ł A NR XV/102/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-12-04 10:53
dokument U C H W A Ł A NR XV/101/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-02-12 08:26
dokument UCHWAŁA NR XV/100/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015r. W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-04 10:49
dokument UCHWAŁA NR XV/99/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2015-12-04 10:45
dokument UCHWAŁA NR XV/98/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-04 10:43
dokument UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-02-12 08:18
dokument U C H W A Ł A NR XV/96/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-12-04 10:39
dokument U C H W A Ł A NR XIV/95/15 w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2016 - 2019 2015-11-06 09:53
dokument U C H W A Ł A NR XIV/94/15 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2015-11-06 09:51
dokument U C H W A Ł A NR XIV/93/15 w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe położone na terenie Gminy Kobylanka 2015-11-06 09:50
dokument U C H W A Ł A NR XIV/92/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka 2015-12-03 12:57
dokument U C H W A Ł A NR XIV/91/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2015-11-06 09:44
dokument U C H W A Ł A NR XIV/90/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-11-06 09:43
dokument U C H W A Ł A NR XIV/89/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-11-06 09:40
dokument U C H W A Ł A NR XIII/88/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2015-10-08 14:25
dokument U C H W A Ł A NR XIII/87/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-10-08 14:24
dokument U C H W A Ł A NR XII/86/15 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019 2015-10-08 14:22
dokument U C H W A Ł A NR XII/85/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta w sprawie zajętej drogi w Cisewie 2015-10-08 14:21
dokument UCHWAŁA NR XII/84/15 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych. 2015-10-08 14:18
dokument U C H W A Ł A NR XII/83/15 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1703Z w Kunowie 2015-10-08 14:17
dokument UCHWAŁA NR XII/82/15 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka 2015-10-08 14:15
dokument UCHWAŁA NR XII/81/15 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2015-10-08 14:13
dokument UCHWAŁA NR XII/80/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-10-08 14:11
dokument UCHWAŁA NR XII/79/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-10-08 14:09
dokument UCHWAŁA NR XII/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2015-10-08 14:04
dokument U C H W A Ł A NR XII/77/15 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015?2023 2015-10-08 14:02
dokument U C H W A Ł A NR XII/76/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-10-08 14:00
dokument U C H W A Ł A Nr XII/75/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2015-10-08 13:55
dokument UCHWAŁA NR XI/74/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylanka na lata 2015 - 2020 2015-08-03 13:00
dokument UCHWAŁA NR XI/73/15 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2015-08-03 12:40
dokument U C H W A Ł A NR XI/72/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-08-03 12:27
dokument U C H W A Ł A NR XI/71/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-08-03 12:39
dokument U C H W A Ł A NR XI/70/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2014 rok 2015-08-03 12:35
dokument UCHWAŁA NR X/69/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kobylanka w lokalnej grupie rybackiej Stowarzyszeniu ?Sieja? w Marianowie. 2015-06-14 22:50
dokument UCHWAŁA NR X/68/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2015 r. 2015-06-14 22:48
dokument Uchwała Nr X/67/15 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 2015-06-14 22:44
dokument Uchwała Nr X/66/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2015-06-14 22:43
dokument Uchwała Nr X/65/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2015-06-14 22:42
dokument Uchwała Nr X/64/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2015-06-14 22:41
dokument UCHWAŁA NR X/63/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka 2015-06-14 22:40
dokument UCHWAŁA NR X/62/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo 2015-06-14 22:31
dokument UCHWAŁA Nr X/61/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec + ROSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE (w załączniku) 2015-08-06 11:10
dokument UCHWAŁA NR IX/60/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2015-06-07 19:55
dokument U C H W A Ł A NR IX/59/15 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015 ?2023 2015-06-10 06:50
dokument U C H W A Ł A NR IX/58/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-06-07 19:52
dokument Uchwała Nr VIII/57/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kobylanka w lokalnej grupie działania Stowarzyszeniu "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-06-07 18:59
dokument U C H W A Ł A NR VIII/56/15 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 2015-06-07 19:44
dokument U C H W A Ł A NR VIII/55/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 ? 2032 2015-06-07 19:36
dokument U C H W A Ł A NR VIII/54/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół 2015-06-07 19:51
dokument UCHWAŁA NR VIII/53/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-06-07 19:24
dokument UCHWAŁA NR VIII/52/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2015-06-07 19:22
dokument UCHWAŁA NR VIII/51/15 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2015-06-07 19:20
dokument UCHWAŁA NR VIII/50/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kobylanka na lata 2015- 2020 2015-06-07 19:42
dokument UCHWAŁA NR VIII/49/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylanka na lata 2015 - 2020 2015-06-07 19:46
dokument U C H W A Ł A NR VIII/48/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-06-07 19:40
dokument UCHWAŁA NR VII/47/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-04-07 10:26
dokument UCHWAŁA NR VII/46/15 w sprawie powołania skarbnika gminy 2015-04-07 10:25
dokument UCHWAŁA NR VII/45/15 w sprawie odwołania skarbnika gminy 2015-04-07 10:25
dokument UCHWAŁA NR VII/44/15 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2015-04-07 10:25
dokument UCHWAŁA NR VII/43/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Kobylanka do Stowarzyszenia pn."Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej" 2015-04-07 10:28
dokument UCHWAŁA NR VII/42/15 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże. 2015-04-07 10:24
dokument UCHWAŁA NR VII/41/15 uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej Drogi Krajowej nr 10 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 120 w miejscowości Kobylanka do granic Gminy Stargard Szczeciński 2015-04-07 10:24
dokument UCHWAŁA NR VII/40/15 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2015-04-07 10:24
dokument UCHWAŁA NR VII/39/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-04-07 10:23
dokument UCHWAŁA NR VII/38/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-04-07 10:23
dokument UCHWAŁA NR VII/37/15 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 2015-04-07 10:23
dokument UCHWAŁA NR VII/36/15 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej 2015-04-07 10:23
dokument UCHWAŁA NR VII/35/15 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania finansowego wobec Magellan S.A. poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela 2015-04-07 10:22
dokument UCHWAŁA NR VI/34/15 w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Kobylanka w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-03-11 10:01
dokument UCHWAŁA NR VI/33/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2015-03-11 10:00
dokument UCHWAŁA NR VI/32/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2015-03-11 09:58
dokument UCHWAŁA NR VI/31/15 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi ?i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2015-03-11 09:57
dokument UCHWAŁA NR VI/30/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Kobylanka jest organem prowadzącym 2015-03-11 09:55
dokument UCHWAŁA NR VI/29/15 w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych ?prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2015-03-11 09:54
dokument UCHWAŁA  NR VI/28/15 w sprawie opłaty targowej   2015-03-11 09:51
dokument UCHWAŁA NR VI/27/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-03-11 09:50
dokument UCHWAŁA NR VI/26/15 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-03-11 09:48
dokument UCHWAŁA NR VI/25/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-03-11 09:46
dokument UCHWAŁA NR VI/24/15 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2015-03-11 09:41
dokument UCHWAŁA Nr VI/23/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-03-11 09:39
dokument UCHWAŁA NR VI/22/15 w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą "Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy" 2015-03-11 09:33
dokument UCHWAŁA NR VI/21/15 w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą "Stargardzka Organizacja Turystyczna" 2015-03-11 10:02
dokument UCHWAŁA NR V/20/15 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta gminy Kobylanka dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Umów i Zleceń zawieranych przez gminę Kobylanka 2015-02-09 08:36
dokument UCHWAŁA NR V/19/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 2015-02-09 08:33
dokument Uchwała Nr V/18//15 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania? Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2015-2020 2015-02-09 08:31
dokument Uchwała Nr V/17/15 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka pn. ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2015-2020. 2015-02-09 08:30
dokument UCHWAŁA NR V/16/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2015-02-09 08:28
dokument UCHWAŁA NR V/15/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2015-02-09 08:27
dokument UCHWAŁA NR V/14/15 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 2015-02-09 08:26
dokument UCHWAŁA NR V/13/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2015-02-09 08:25
dokument UCHWAŁA NR V/12/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2015-02-09 08:22
dokument UCHWAŁA NR V/11/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2015 2015-02-09 08:21