Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 29.01.2015 r. godz. 9.00 


Porządek obrad

V Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 29.01.2015 r. godz. 9.00 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2014 r.

 3. Ocena merytoryczna i finansowa realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2015 - projekt nr 9/15.

 5. Sprawozdanie Wójta z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków za rok 2014.

 6. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka.

- Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej,

- Informacja nt. postępu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obręb Bielkowo.

 1. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

 2. Interpelacje i zapytania.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo - projekt nr 2/15.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo - projekt nr 3/15.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy - projekt nr 4/15.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności - projekt nr 5/15.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka - projekt nr 6/15.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020 - projekt nr 7/15.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020 - projekt nr 8/15.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej - projekt nr 10/15.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 11/15.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 12/15.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta gminy Kobylanka dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów - projekt nr 1/15.

 14. Przyjęcie planów pracy na 2015 rok:

 1. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka

 2. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka

 3. Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka

 4. Rady Gminy Kobylanka.

 1. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 23-01-2015 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2015 08:12