Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół w zakresie dopuszczenia zaopatrzenia w wodę z ujęć własnych do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej.


 

 

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół

w zakresie dopuszczenia zaopatrzenia w wodę z ujęć własnych do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) i art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Kobylance Nr XI/56/07 z dnia 26 lipca 2007 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.04.2014r.r. do 22.05.2014.r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka w godz. od 9oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.05.2014 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka o godz. 11-tej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kobylanka.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka,

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugk@kobylanka.pl,

  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Kobylanka,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2014.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 16-04-2014 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 16-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 16-04-2014 15:34