Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 647, z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmianami),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 822/3 w obrębie Niedźwiedź,

sporządzanego zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zmienioną Uchwałą Nr XXIV/211/ 13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 12 marca 2014 r. do 9 kwietnia 2014 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w pokoju nr 3 w godzinach od 800 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia

8 kwietnia 2014 r. o godz. 1200 w sali nr 25 Urzędu Gminy w Kobylance.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. 

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 05-03-2014 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 04-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 05-03-2014 09:19