Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z działalności w 2013 roku


Kobylanka, dn. 29.01.2014 r.

Sprawozdanie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

z działalności w 2013 roku

Komisja w 2013 roku odbyła 15 posiedzeń, na których zajmowała się takimi tematami jak:

 1. Opiniowała projekty uchwał:

 1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013

 1. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

 2. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kobylanka

 3. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej

 5. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności

 6. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Kobylanka w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania publicznego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Kobylanka”

 7. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok

 8. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 - 2023

 9. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.

 10. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stargard Szczeciński i Gminą - Miastem Stargard Szczeciński dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii”

 11. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy

 12. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty

 13. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka

 14. w sprawie opłaty targowej

 15. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2013 rok

 1. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 2. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka

 3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą - Miastem Stargard Szczeciński i Gminą Kobylanka, dotyczącego przekazania zarządzania drogą publiczną zlokalizowaną na odcinku łączącym Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii z centrum miasta Stargard Szczec.

 4. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka, Motaniec

 5. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 stycznia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź gmina Kobylanka

 6. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 - 2022

 7. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej

 8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych,

 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”

 10. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 11. w sprawie wygaśnięcia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa

 12. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 13. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 14. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka.

 1. Komisja rozpatrzyła następujące sprawy:

 1. Oceniła ściągalność podatków i opłat z uwzględnieniem ulg i umorzeń oraz wieloletnich zaległości;

 1. Oszczędności w Gminie Kobylanka  w 2013 - koszty poniesione za płatny dostęp do Internetu za 2012 rok przez: 1. GOK, 2. SZKOŁY,3.BILIOTEKA,4.GOPS.

 1. Komisja omawiała i zapoznała się z następującymi sprawami:

 1. działalność placówek kulturalnych na terenie Gminy Kobylanka w 2012 roku.

- świetlice wiejskie w 2012 - wydatki ponoszone przez Urząd na media: prąd, gaz, woda, sprzątanie i inne.

 1. szkoły - sale gimnastyczne: ilość godzin wykorzystywanych przez Stowarzyszenia,

ilość godzin - wynajem osób prywatnych.

 1. oceniła ściągalność podatków i opłat z uwzględnieniem ulg i umorzeń oraz wieloletnich zaległości;

 1. oszczędności w Gminie Kobylanka  w 2013 - koszty poniesione za płatny dostęp do Internetu za 2012 rok przez: 1. GOK, 2. SZKOŁY,3.BILIOTEKA,4.GOPS

 1. prezentacja sposobu zagospodarowania terenu przy MDK w Morzyczynie

 2. dokonała analizę bieżącej sytuacji finansowej: wykonanie dochodów do planu, zobowiązania: obecne, przeterminowane i odsetki

 3. realizacja zadania wodno-ściekowego na terenie gminy Kobylanka

 4. gospodarka odpadami. Analiza rzeczywistych kosztów

 5. omówienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez przedstawicieli „Wodociągów Zachodniopomorskich” spółka z o.o. w Goleniowie

 6. ulgi podatkowe i umorzenia podatku za rok 2012 i 2013.

 1. Komisja wypracowała opinii i zajęcie stanowiska:

 1. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy Kobylanka za 2012 rok

 2. Stanowisko komisji w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2013 r.

 3. Opinia w sprawie budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014.

Przewodnicząca Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Anna Liśkiewicz

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 05-02-2014 16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Baszak 05-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2014 16:39