Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WÓJT GMINY KOBYLANKA Z A P R A S Z A do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2014- 2016 będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka, w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

WÓJT GMINY KOBYLANKA
Z A P R A S Z A

do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2014- 2016 będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka, w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwane dalej Podmiotami.

Podmioty przystępujące do konkursu, otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego. Ww. dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursu, oferenci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylanka przy                       ul. Szkolnej 12, w Punkcie Obsługi Interesantów oraz w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Jeziornej 6 w Kobylance, ze strony internetowej www.kobylanka.pl i Biuletynu Informacji Publicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kobylanka w Punkcie Obsługi Interesantów                   w terminie do 08 stycznia 2014 r. do godz. 16 30

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych. Wykaz zadań objętych konkursem, na które przewidziano dofinansowanie, ilustruje umieszczona na końcu ogłoszenia tabela.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 09 stycznia 2014 r. o godz. 1000                         w sali Nr 25, ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka. Prace Komisji nad oceną ofert mogą obserwować przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

  1. możliwość realizacji zadania przez Podmiot,
  2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylanka. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursów i ich wynikach na piśmie w terminie 7 dni. Oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów.

 

Wójt Gminy Kobylanka:

  1. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
  2. zakłada możliwość zawarcia (na wybrane - wskazane w tabeli zadania) umowy o powierzenie zadania publicznego na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. W przypadku podpisania ww. umowy wysokość kwoty na realizację zadania będzie corocznie aneksowana po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Gminy Kobylanka oraz po uprzednim przedłożeniu przez podmiot harmonogramu oraz kalkulacji kosztów realizacji zadania w roku następnym. W przypadku, gdy Rada Gminy nie przeznaczy środków na realizację danego zadania, Wójt Gminy rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zaangażowanemu Podmiotowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenia,
  3. zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania.
  4. w przypadku nie przyjęcia przez Radę Gminy Kobylanka budżetu Gminy na 2014 r. w kształcie przedłożonym przez Wójta Gminy, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na realizację zadań, na które nie będzie zabezpieczenia finansowego                               w budżecie. Oferentom nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

                                                                                                                                                                        Andrzej Kaszubski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sielicki 19-12-2013 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2013 14:13